รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1505 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 25 Satang surcharged on 10 Atts horizontal pair with right margin, error “surcharge partial omitted” only the killer bar visible, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, extremely rare. F (2)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 25 สตางค์แก้ราคาบน 10 อัฐ (คู่แนวนอน) “บางส่วนไม่มีพิมพ์แก้ราคา” ทำให้เห็นเฉพาะเส้นเดี่ยวขีดฆ่า ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (2)

Auction Result for LOT NO:51:   Sold at THB 68000

more details

LOT NO: 52    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 25 Satang surcharged on 10 Atts, “plate fault”, making eclipse clearly on obverse, mounted mint, lower right corner rounded, light diagonal creased & few light stains, original gum but tropicalized as usual, very scare F (1)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 25 สตางค์แก้ราคาบน 10 อัฐ ตลก“แม่พิมพ์ชำรุด” ทำให้มีลักษณะเป็นคราสบนดวงด้านหน้าแสตมป์เห็นได้ชัด ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ หลังมีรอยพับบาง ด้านหน้ามีรอยสนิมอ่อนๆบางส่วน สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (1)

Auction Result for LOT NO:52:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 53    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 10 Satang surcharged on 4 Atts horizontal strip of 4 with left margin, 2nd value from right with variety “doctor blade flaw” on the central vertical, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, very scarce F (4)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐ แถวแนวนอนสี่ดวงติดขอบซ้าย ดวงที่สองจากขวาเป็นตลก“มีรอยปาดสีของแท่นพิมพ์” ทำให้สีของแสตมป์แนวตั้งจางลงมาก ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (4)

Auction Result for LOT NO:53:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 54    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 2 values with “perforation misplaced”, making both values much narrower at 18.5mm instead of normal 21.5mm., including unused 10st.on 4a. (also error “Ka Ran” omitted) from upper left corner & unused 25st.on 10a. with right margin(lower edge damaged), some minor fault;, original gum but tropicalized as usual, very unusal. F (2)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, ฤชากรตลก “ปรุฟันผิด” ทำให้แสตมป์กว้างแค่ 18.5มม.ซึ่งปกติเป็น 21.5มม. จำนวน 2ดวง ประกอบด้วยราคา 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐติดมุมบนซ้าย(พร้อมตลกไม่มี “การันต์”ด้วย) มุมล่างขวามน และ ราคา 25 สตางค์แก้ราคาบน 10 อัฐติดขอบขวาแต่ชำรุดที่ขอบล่าง ทั้งคู่ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (2)

Auction Result for LOT NO:54:   Sold at THB 19000

more details

LOT NO: 55    meaning meaning Starting: THB 8000   Approx: € 165  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, “perforation shifted”, including 25st.on 8a. horizontal strip of 3 with left margin & 25st.on 10a. horizontal pair, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, very scarce. F (5)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, ฤชากรตลก “ปรุฟันเคลื่อน”จำนวน 2ดวง ประกอบด้วยราคา 25 สตางค์แก้ราคาบน 8 อัฐ แถวแนวนอนสามดวงติดขอบซ้าย และราคา 25 สตางค์แก้ราคาบน 10 อัฐ คู่แนวนอน ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (5)

Auction Result for LOT NO:55:   Sold at THB 18500

more details

LOT NO: 56    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 82  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 1 Satang surcharged on 1 Att horizontal pair, error “very unusual perforation misplaced(narrow-wide)” making left value width of only 18.5mm. whilst the right value width of 24mm.(normal width is 21mm.), very fine used, very scarce. F (2)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 1 สตางค์แก้ราคาบน 1 อัฐ คู่แนวนอน ตลก“ปรุฟันผิดพลาดมาก(อ้วน-ผอม)” ทำให้ดวงซ้ายมือกว้างเพียง 18.5มม. ส่วนดวงขวามือกว้างถึง 24มม. (ดวงปกติกว้าง 21มม.) ใช้แล้ว หายากมาก VF (2)

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 92000

more details

LOT NO: 57    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 10 Satang surcharged on 4 Atts(double killer bars) horizontal strip of 4 with upper left corner margin, error “double perforation” vertically on fourth stamp, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, very scarce F (4)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐชนิดเส้นคู่ขีดฆ่าราคาเดิม แถวแนวนอนสี่ดวงติดขอบมุมบนซ้าย แสตมป์ดวงที่สี่ตลก “ปรุฟันซ้ำแนวตั้งตรงกลางดวง” ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (4)

Auction Result for LOT NO:57:   Sold at THB 64000

more details

LOT NO: 58    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 20  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 10 Satang surcharged on 4 Atts single killer bar, error “double perforation” vertically in the center, unused without gum, light stains, very scare F (1)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐ ชนิดเส้นเดียวขีดฆ่าราคาเดิม ตลก“ปรุฟันซ้ำแนวตั้งตรงกลางดวง” ใช้แล้ว หายากมาก F (1)

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 32000

more details

LOT NO: 59    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1899, 16 Atts mono-colour with upper right corner, error “paper folded” at upper right corner, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, very scarce F (1)
“อากรศาล - ฤชากร” 2442, 16 อัฐ สีเดียว ตลก“กระดาษพับ” ที่มุมบนขวา ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (1)

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 60    meaning meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 10 Satang surcharged on 4 Atts from lower right corner block of 4, error “badly shifted perforation” to the right edge & “ค” short tailed on upper right corner, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, very scarce multiple. F (4)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐ บล็อกสี่ติดมุมล่างขวา ตลกปรุรูเคลื่อนมากไปทางด้านขวาของขอบบล็อก และแสตมป์ดวงบนขวา “ค” หางสั้น ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (4)

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 39000

more details

LOT NO: 61    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 10 Satang surcharged on 4 Atts horizontal pair, error “jump perforation”, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, very scare F (2)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐ คู่แนวนอน ตลก“ปรุฟันกระโดด” ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (2)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 62    meaning meaning meaning Starting: THB 20000   Approx: € 414  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 10 Satang surcharged on 4 Atts upper right corner block of 8, error “jump perforation” on vertical column, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual, very rare multiple. F. (8)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐ บล็อกแปดติดมุมบนขวา ตลก“ปรุฟันกระโดด” แนวตั้ง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมากเป็นบล็อกใหญ่ F (8)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 52000

more details

LOT NO: 63    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1899, mono-colour, 1 Att in full sheet of 25, some split perfs and reinforced by hinges, few minor fault on edges, some light stain and without gum but still attractive colour, extremely rare in full sheet. Exhibition item. F (25)
“อากรศาล - ฤชากร” 2442, ราคา “1 อัฐ” สีเดียว ยังไม่ใช้ เต็มแผ่นพร้อมขอบทั้งสี่ด้าน ฟันแสตมป์แยกหลายส่วนและยึดติดด้วยกระดาษฮินท์อย่างดี ขอบของแผ่นชำรุดเล็กน้อย มีครอบเหลืองบางแห่ง ไม่มีกาว สีสวยมาก เต็มแผ่นหายากมากๆ เหมาะสำหรับการประกวด F (25)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 60000

more details

LOT NO: 64    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1899, document affixed non-mixed mono-colour 40b.x2, 4b.x3 & 16a.x2 total court fee 92b. & 32a., 40 Baht high value used on a document is very rare, some faults as usual, document is fine condition. F (1)
“อากรศาล - ฤชากร” 2442, เอกสารศาลติดฤชากรสีเดียวไม่ปน ชนิราคา 40บ.x2, 4บ.x3 & 16อัฐx2 รวมค่าศาล 92บาท 32อัฐ ราคา 40 บาท ใช้บนเอกสารหายากมาก อากรมีตำหนิหลายแห่งตามปกติ เอกสารสภาพดี F (1)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 65    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1910, document affixed 40 revenues for total revenue of 1,016b.(the highest fee recorded for the period; bearing bi-colour 80b. horizontal strip of 5(one damaged), bi-colour 40b.x8(2 strips of 4), 27 various Erawan series, tied by extremely rare “Royal Command Court - Royal House Hold Ministry”(only one recorded); 80b.x5 is the largest recorded piece on document, document is fine condition. Exhibition item. F (1)
“อากรศาล - ฤชากร” 2453 เอกสารติดอากรจำนวน 40ดวง รวมค่าอากร 1,016บาท(อัตราสูงที่สุดเท่าที่พบในสมัยนั้น) มีติดชนิด สองสีราคา 80บ.แถวแนวนอนห้าดวง-ชำรุดหนึ่งดวง ชนิดสองสีราคา 40บ.x8 (แถวแนวนอนสี่ดวงสองแถว) และฤชากร รุ่นช้างสามเศียรหลากหลายราคาอีก 27ดวง บนเอกสารมีประทับตรา “ศาลรับสั่ง กระทรวงวัง”(ยังไม่เคยปรากฏพบมาก่อน) ชิ้น 80บ.x5 เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พบ เอกสารสภาพดี สุดยอดของความหายากหลายอย่างรวมอยู่ในแผ่นเดียวกัน เหมาะสำหรับการประกวด F (1)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 300000

more details

LOT NO: 66    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1910, document affixed “30 Baht surcharged on 40 Baht bi-colour” (highest value of surcharged series) & other values, document with some faults but does not affect the revenues, extremely rare. Exhibition item. F (1)
“อากรศาล - ฤชากร” 2453, เอกสารติดตัวหายากชนิดราคา 30บ. แก้ราคาบน 40บ.สองสี(ราคาสูงสุดของชุดแก้ราคา) และอากรดวงอื่นๆ ตัวเอกสารชำรุดบางส่วนตามปกติ แต่ไม่ถูกดวงอากร หายากมากๆ เหมาะสำหรับการประกวด F (1)

Auction Result for LOT NO:66:   unsold

more details

LOT NO: 67    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 124  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1910, Lot of 3 very good various documents, bearing Court Fee Stamp, including 1b. on 20b. bi-colour x block of 27; 1b. bi-colour x 36; 4b. on 10b. bi-colour x 23. Large multiple of court fee stamps used on documents are very rare. F (3)
“อากรศาล - ฤชากร” 2453, กลุ่มเอกสารสามแผ่นติดฤชากรหลากหลายราคา มีชนิดราคา 1บ.สองสี x 36ดวง มี 1บ.แก้ราคาบน 20บ.สองสี x 27 และ 4บ.แก้บน 10บ. x 23 ฤชากรติดบนเอกสารเป็นบล็อกใหญ่หลายดวงหายากมาก F (3)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 68    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1915, 1 Satang green-brown printed by Gieseke & Devrient almost in full sheet (only missing 2 values from upper right corner), some split or reinforced perfs held together with hinges, few minor faults on edges, original gum but tropicalized as usual, still attractive colour, extremely rare in largemultiple. F (48)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2458, ชนิดราคา 1สต. สีเขียว-น้ำตาลอ่อน พิมพ์โดยกีเซ็ก & เดเวเรียน ยังไม่ใช้ เกือบเต็มแผ่น(ขาดไปสองดวงที่มุมบนขวา) ฟันแสตมป์แตกแยกบางส่วนและยึดติดด้วยกระดาษฮินท์อย่างดี ขอบของแผ่นชำรุดเล็กน้อย สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ แต่สียังสวยมาก หายากมาก F (48)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 69    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1915, 5 Satang pink-red printed by Gieseke & Devrient almost in full sheet (only missing 3 values from center bottom row), some split or reinforced perfs held together with hinges, few minor faults on edges, original gum but tropicalized as usual, still attractive colour, extremely rare in large multiple. F (47)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2458, ชนิดราคา 1สต. สีชมพู-แดง พิมพ์โดยกีเซ็ก & เดเวเรียน ยังไม่ใช้ เกือบเต็มแผ่น(ขาดไปสามดวงที่แถวล่างตรงกลาง) ฟันแสตมป์แตกแยกบางส่วนและยึดติดด้วยกระดาษฮินท์อย่างดี ขอบของแผ่นชำรุดเล็กน้อย สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ แต่สียังสวยมาก หายากมาก F (47)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 32000

more details

LOT NO: 70    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1925, 5 Baht colour trail block of 4 overprinted “Waterlow & Sons Ltd. SPECIMEN” on gummed paper without hinged with a small punch holes on each stamps. VF.(4)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2468, ตัวอย่างทดลองสีชนิดราคา 5บาท บล็อก 4 พิมพ์ทับ “Waterlow & Sons Ltd. SPECIMEN” บนกระดาษกาว ไม่ติดฮินท์ เจาะรูขนาดเล็กหนึ่งรูในแสตมป์แต่ละดวง สวยมาก VF (4)

Auction Result for LOT NO:70:   Sold at THB 7800

more details

LOT NO: 71    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1925, selection of imperf. proofs of design & frame in various values of Waterlow & Sons Ltd. all on gummed paper, without hinged with a punch holed on each stamps, rare. VF (17)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2468, กลุ่มแสตมป์ทดลองพิมพ์เพื่อดูแบบและกรอบของโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส บนกระดาษกาว หลากหลายราคา ไม่ปรุรู ไม่ติดฮินท์ เจาะรูหนึ่งรูในแสตมป์แต่ละดวง หายาก VF (17)

Auction Result for LOT NO:71:   Sold at THB 62000

more details

LOT NO: 72    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1037  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1961 Bradbury printing unissued imperforated Die Proofs of 100b., 200b., 300b., 400b., & 500b., 5 values with the designs in center of paper size 57x60mm on unwatermarked & gummed paper, the values were never printed by Bradbury but latter in 1969 printed by TDLR, very fresh unmounted mint with full original gum, rare series. VF(5)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2504 ชนิดราคา 100บ. 200บ. 300บ. 30บ. 400บ. & 500บ. พิมพ์ที่ Bradbury รวม 5ราคา เป็นฟรู๊ปตัวอย่างก่อนพิมพ์ บนกระดาษกาวไม่มีลายน้ำ ขนาด 57x60มม. ทั้ง 5ราคาไม่มีการพิมพ์จาก Bradury แต่ พ.ศ.2512 ได้สั่งพิมพ์ทั้งหมดจาก โทมัสเดอลาลู สภาพนอกกาวสวยสดมาก หายากมากๆ VF(5)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 78000

more details

LOT NO: 73    meaning meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1961 Bradbury printing 5b., 10b., 20b., 30b., 40b. & 80b., 6 values in block of 8 overprinted "Specimen", fresh unmounted mint with full original gum, rare in multiple. VF(48)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2504 ชนิดราคา 5บ. 10บ. 20บ. 30บ. 40บ. & 80บ.พิมพ์ที่ Bradbury บล๊อก 8 พิมพ์ทับตัวอย่างภาษาอังกฤษ "SPECIMEN" สภาพนอกกาวสวยสดมาก หายากมากเป็นบล๊อก VF(48)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 74    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1925-1961, selection of unmounted mint, including 2 pairs of 1 Satang & 5 Satang (printed by Gieseke & Devrient), 25 Satang (pair) & 4 Baht (printed by Waterlow & Sons Ltd.), 10 Baht (printed by Bradbury Wilkinson, without gum), some stains, F-VF (8)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2468-2504, กลุ่มแสตมป์ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ประกอบด้วย 1 สตางค์ (หนึ่งคู่) และ 5 สตางค์ (หนึ่งคู่) พิมพ์โดยกีเซ็ก & เดเวเรียน 25 สตางค์ (หนึ่งคู่) และ 4 บาท พิมพ์โดยวอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ 10 บาท พิมพ์โดยแบรดบูรี วิลคินสัน (ไม่มีกาว) มีจุดเหลืองบ้าง F-VF (8)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 75    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, Waterlow & Sons Ltd., colour trail (green) of “One Seeo”, without hinged, rare. VF (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, แสตมป์ทดลองสี (สีเขียว) ของโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ ราคา “เสี้ยวหนึ่ง” ไม่ติดฮินท์ หายาก VF (1)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 76    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, Waterlow & Sons Ltd., colour trail (green in vertical pair) of “One Fuang” & “One Tical”, without hinged, few stain, rare. F (2)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, แสตมป์ทดลองสี (สีเขียว หนึ่งคู่แนวตั้ง) ของโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ ราคา “เฟื้องหนึ่ง” & “บาทหนึ่ง” ไม่ติดฮินท์ มีจุดเหลืองเล็กน้อย หายาก F (2)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 77    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, Complete mint set of first general revenue stamps, including 6 Tical surcharged on 1 Tical, printed by Waterlow & Sons Ltd., one seeo, one seek & one fuang with hinged, one slung, one tical & 6 Tical surcharged on 1 Tical without hinged, 6 Tical surcharged on 1 Tical(without gum), fine condition in beautiful colour, rare. F (6)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, ครบชุด ยังไม่ใช้ รวมทั้งดวงแก้ราคาจาก 1 บาทเป็น 6 บาท พิมพ์โดยวอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ หนึ่งเสี้ยว หนึ่งซีกและหนึ่งเฟื้อง ติดฮินท์ หนึ่งสลึง หนึ่งบาทและดวงแก้ราคา ไม่ติดฮินท์ ดวงแก้ราคาไม่มีกาว สภาพดี สีสวยมาก หายาก F (6)

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 78    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, “Surcharged Series” used, including 1 Att on 1 Seeo, 1 Baht on 1 Seeo, 4 Baht on 1 Seeo (in black & one in red) & 10 Baht on 1 Seek, mixed condition. F (5)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426 รุ่นดวงแก้ราคา ประกอบด้วย ราคา 1 อัฐแก้บน 1 เสี้ยว ราคา 1 บาทแก้บน 1 เสี้ยว ราคา 4 บาทแก้บน 1 เสี้ยว (พิมพ์แก้ทั้งสีดำและสีแดง) และราคา10 บาทแก้บน 1 ซีก สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ F (5)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 79    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 82  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, two pairs of one tical bearing on peice, tied by excellent strikes “Civil Court”, fine condition, rare. F (4)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, 1 บาท (สองคู่) ผนึกบนกระดาษ ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี”ชัดมาก สภาพดี หายาก F (4)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 80    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, A document bearing, 1 Att on 1 Seeo (13), 1 Salung (a pair), 4 Baht on 1 Seeo (a pair, surcharged in black) & 10 Baht on 1 Seek, making up 18 Baht 2 Salung 13 Atts, tied by “Civil Court”, fine condition, very rare, exhibit item. F (18)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, เอกสารผนึกอากร 1 อัฐแก้บน 1 เสี้ยว (13) หนึ่งสลึง (หนึ่งคู่) 4 บาทแก้บน 1 เสี้ยว (หนึ่งคู่ พิมพ์แก้ด้วยสีดำ)และ 10 บาทแก้บน 1 ซีก รวมเป็น 18 บาท 2 สลึง 13 อัฐ ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี” สภาพดี หายากมาก เหมาะสำหรับการประกวด F (18)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 220000

more details

LOT NO: 81    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“General Revenue”, 1894, Second issue postage stamp 1 Att surcharged on 64 Atts block of 4 (#46) used for revenue, tied by excellent strikes of “Civil Court”, some split or reinforced perfs held together with hinges, fine condition, very rare. F (4)
“อากรแสตมป์” 2437, แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่ 2 ใช้เป็นอากรแสตมป์ ชุดชั่วคราว 1 แก้ราคาบน 64 อัฐ (บล็อกสี่) ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี” ชัดมาก ฟันแสตมป์แยกหลายส่วนและยึดติดด้วยกระดาษฮินท์อย่างดี สภาพดี หายากมาก F (4)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 210000

more details

LOT NO: 82    meaning meaning Starting: THB 6000   Approx: € 124  Download Blank POST-BID
“Occupation Revenue – Kelantan”, 1943, “8 cents”, Kelantan (red coat of arms), left stamp, unmounted mint & without gum as issue, right stamp, used & with hinged, very rare. F-VF (2)
“อากรแสตมป์ - กลันตัน” 2486, 8 เซ็นต์ (ตราอาร์มสีแดง) แสตมป์ดวงซ้ายยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ไม่มีกาวมาตั้งแต่ออกจำหน่าย แสตมป์ดวงขวาใช้แล้ว ติดฮินท์ หายากมาก สภาพสวยมาก F-VF (2)

Auction Result for LOT NO:82:   Sold at THB 8800

more details

LOT NO: 83    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 145  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Third Issue”, 1935, Master die proof of 5 Baht, printed on thin paper by Waterlow & Sons Ltd, very fine condition, very rare. VF (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดสาม” 2478, ตัวอย่างทดลองพิมพ์ราคา 5 บาท พิมพ์บนกระดาษบางโดยโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ สภาพดีมาก หายากมาก VF (1)

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 84    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Third Issue”, 1935, Imperf. “PROOF” in complete values, printed by Waterlow & Sons Ltd., without hinged, with a punch holes on each stamps, rare. VF (9)
“อากรแสตมป์ - ชุดสาม” 2478, กลุ่มแสตมป์ทดลองพิมพ์ครบทุกราคาของโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ ไม่ปรุรู ไม่ติดฮินท์ เจาะรูหนึ่งรูในแสตมป์แต่ละดวง สภาพดีมาก หายาก VF (9)

Auction Result for LOT NO:84:   Sold at THB 4400

more details

LOT NO: 85    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Third Issue”, 1940, Local cover bearing 5 Satang of general revenue (third issue), tied by Bangkok G.P.O. on 14/6/1940. There is hand-stamp “T” in black triangle & “10” in blue manuscript for fine 10 Satang. Fine condition, very rare. F (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดสาม” 2483, ซองจดหมายส่งภายในกรุงเทพฯ ติดอากรแสตมป์ชุดสาม ราคา 5 สตางค์ ประทับตราไปรษณีย์กลาง วันที่ 14/6/1940 ซองจดหมายถูกปรับ 10 สตางค์ (เลข 10 เขียนด้วยลายมือ) สภาพดี หายากมาก F (1)

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 86    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Third Issue”, 1951, Bill of exchange of Hongkong & Shanghai banking corporation bearing 1 Baht, 2 Baht, 5 Baht (strip of 3), 20 Baht (strip of 3) of general revenue (third issue) & British revenue. Fine condition, rare. F (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดสาม” 2494, เอกสารทางการเงินของธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ ติดอากรแสตมป์ชุดสาม ราคา 1 บาท 2 บาท 5 บาท (แถวสามดวง) 20 บาท (แถวสามดวง) และอากรแสตมป์ของอังกฤษ สภาพดี หายาก F (1)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 87    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 20  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Seventh Issue”, 1969, Domestic printed matter bearing 10 Satang (2) of general revenue (seventh issue), sent from Ban Pai to Bangkok on 11/6/1969. There is hand-stamp “T” in black triangle & “40” in blue manuscript for fine 40 Satang. Fine condition, rare. F (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดเจ็ด” 2512, สิ่งตีพิมพ์ส่งภายในประเทศ ติดอากรแสตมป์ชุดเจ็ด ราคา 10 สตางค์ (2) ส่งจากบ้านไผ่มากรุงเทพวันที่ 11/6/2512 ซองจดหมายถูกปรับ 40 สตางค์ (เลข 40 เขียนด้วยลายมือ) สภาพดี หายาก F (1)

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 2100

more details

LOT NO: 88    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Sixth Issue & Provisional Issue”, 1948 & 1951, Waterlow & Sons Ltd. “SPECIMEN” of 10 Satang & two colour of 50 Satang. All in block of 4, without hinged, with a small punch holes on each stamps, rare. (VF 12)
“อากรแสตมป์ – ชุดเจ็ด & ชุดชั่วคราว” 2491&2494, Waterlow & Sons Ltd. “SPECIMEN” ราคา 10 สตางค์และราคา 50 สตางค์ (สองสี) อากรทั้งหมดเป็นบล็อก 4 ไม่ติดฮินท์ เจาะรูขนาดเล็กหนึ่งรูในแสตมป์แต่ละดวง หายาก VF (12)

Auction Result for LOT NO:88:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 89    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Fifth Issue”, 1946, imprint block of 8 of 10 Satang (printed by Supasan) & imprint block of 6 of 25 Satang (printed by Thaipanich), very fine condition, without gum as issue, rare. (VF 14)
“อากรแสตมป์ – ชุดห้า” 2489 บล็อกบริษัทผู้พิมพ์ของราคา 10 สตางค์ (บล็อก 8 พิมพ์ที่โรงพิมพ์ศุภสาร) และราคา 25 สตางค์ (บล็อก 6 พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยพานิช) สภาพดีมาก ไม่มีกาวมาตั้งแต่ออกจำหน่าย หายาก (VF 14)

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 90    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Fifth Issue”, 1946, 10 Satang block of 6,error imperf. on upper margin, very fine condition, without gum as issue, rare. (VF 6)
“อากรแสตมป์ – ชุดห้า” 2489 บล็อก 6 ไม่ปรุรูตามแนวนอนของแผ่นแสตมป์ด้านบนของราคา 10 สตางค์ สภาพดีมาก ไม่มีกาวมาตั้งแต่ออกจำหน่าย หายาก (VF 6)

Auction Result for LOT NO:90:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 91    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Fifth Issue”, 1947, A receipt bearing 10 Satang (strip of 5), “imperf. on vertical of each stamps”, fine condition, rare. (F 1)
“อากรแสตมป์ – ชุดห้า” 2490 ใบเสร็จรับเงินติดอากรราคา 10 สตางค์ (แถวห้าดวง) ไม่ปรุรูตามแนวตั้งของแสตมป์ทุกดวง สภาพดี หายาก (F 1)

Auction Result for LOT NO:91:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 92    meaning meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Seventh Issue”, 1962, Mint of 20 Satang & 25 Satang in block of 4, with fully offset on reverse, unusal, rare. (VF 8)
“อากรแสตมป์ – ชุดเจ็ด” 2505 ราคา 20 สตางค์และ 25 สตางค์ ยังไม่ใช้ ด้านหลังตลกสี offset เต็มมาก หายาก (VF 8)

Auction Result for LOT NO:92:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 93    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Seventh Issue”, 1962, Mint vertical strip of 4 of 1 Baht (without gum). Error is “paper fold”, rare. (F 4)
“อากรแสตมป์ – ชุดเจ็ด” 2505 ราคา 1 บาท ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว (แถวแนวตั้ง 4 ดวง) ตลก “กระดาษพับ” หายาก (F 4)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 94    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue”, 1948-1962, Lot of mint revenue stamps, various values & issue in blocks & pair, mixed condition, inspection recommended F (103)
“อากรแสตมป์” 2491-2505, กลุ่มอากรแสตมป์ยังไม่ใช้ หลากหลายชุดและหลากหลายราคา เป็นบล็อกและแถว สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ F (103)

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 4600

more details

LOT NO: 95    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Burma Chiang Tung Revenue" 1944 issued only to use within the occupied area, receipt document dated 9 July 1944 bearing single 5st. of Musician-designed on document size 20x16.5cm., a very rare historic document. VF(1)
"สหรัถไทยเดิม" 2487 ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงิน ขนาด 20x16.5ซม. ลงวันที่ 9 ก.ค. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 5สต. อากรชุดนี้ใช้ได้ในเขต "สหรัถไทยเดิม"เท่านั้น ใช้แล้วบนเอกสารหายากมาก เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย VF(1)

Auction Result for LOT NO:95:   unsold

more details

LOT NO: 96    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Burma Chiang Tung Revenue" 1944 issued only to use within the occupied area, receipt document dated 10 July 1944 bearing single 10st. of Musician-designed on document size 20x16.5cm., a very rare historic document. VF(1)
"สหรัถไทยเดิม" 2487 ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงิน ขนาด 20x16.5ซม. ลงวันที่ 10 ก.ค. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 10สต. อากรชุดนี้ใช้ได้ในเขต "สหรัถไทยเดิม"เท่านั้น ใช้แล้วบนเอกสารหายากมาก เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย VF(1)

Auction Result for LOT NO:96:   unsold

more details

LOT NO: 97    meaning meaning meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Malaya - Trengganu" 1943, Junk Ship designed $3 brown on ungummed paper in full sheet of 25(5x5), error values omitted & imperforated between on all sides (except only right margin perforation), lightly hinged, very fresh, rare, excellent exhibition peice. (25)
"ไทยยึดครองมาลายู - ตรังกานู" 2486 ชนิดราคา $3 สีน้ำตาลบนกระดาษไม่มีกาว ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 25ดวง(5x5) ทุกดวงเป็นตัวตลกราคาไม่มี และไม่ปรุรูทั้งด้านแนวนอนและแนวตั้ง(ยกเว้นปรุรูที่ขอบด้านขาว) มีฮินท์บางๆ สภาพนอกสวยมาก หายากมากๆ (25)

Auction Result for LOT NO:97:   unsold

more details

LOT NO: 98    meaning meaning meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Malaya - Trengganu" 1943, Junk Ship designed $3 brown on ungummed paper in full sheet of 25(5x5), error values omitted & badly misperfs(shifted), lightly hinged, very fresh, rare, excellent exhibition peice. (25)
"ไทยยึดครองมาลายู - ตรังกานู" 2486 ชนิดราคา $3 สีน้ำตาลบนกระดาษไม่มีกาว ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 25ดวง(5x5) ทุกดวงเป็นตัวตลกราคาไม่มี ปรุรูเคลื่อนอย่างเห็นได้ชัด มีฮินท์บางๆ สภาพนอกสวยมาก หายากมากๆ (25)

Auction Result for LOT NO:98:   unsold

more details

LOT NO: 99    meaning meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Malaya - Trengganu" 1943, Junk Ship designed $25 blue on ungummed paper in full sheet of 25(5x5), lightly hinged, very fresh, rare, excellent exhibition peice. (25)
"ไทยยึดครองมาลายู - ตรังกานู" 2486 ชนิดราคา $25 สีฟ้าบนกระดาษไม่มีกาว ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 25ดวง(5x5) มีฮินท์บางๆ สภาพนอกสวยมาก หายากมากๆ (25)

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 100    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
"Snuff Revenue"1960 overprinted red “SPECIMEN” 30 Satang, 1.20 Baht & 1.50 Baht in vertical pairs, very fine condition. VF (6)
"อากรแสตมป์ยานัดถุ์" 2503 แสตมป์ตัวอย่างของ (คู่แนวตั้ง) ราคา 30 สตางค์ 1.20 บาท & 1.50 บาท พิมพ์ทับ “SPECIMEN” สีแดง สภาพดีมาก VF (6)

Auction Result for LOT NO:100:   Sold at THB 4300
Found 1505 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price