รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 151 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 151    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
1887-1961 Lot of 16 mixtures of various used postal cards and covers, period of Rama V - early Rama IX, some provincial postmarks, very interesting lot, mixed condition, inspection recommended F-VF (16)
2430-2504 กลุ่มไปรษณียบัตรและซองจดหมาย จำนวน 16 ชิ้นใช้แล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงต้นรัชกาลที่ 9 มีตราประทับต่างจังหวัดอยู่หลายชิ้น สภาพปะปน เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ F-VF (16)

Auction Result for LOT NO:151:   Sold at THB 7400

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 151 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price