รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 76 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 76    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, Waterlow & Sons Ltd., colour trail (green in vertical pair) of “One Fuang” & “One Tical”, without hinged, few stain, rare. F (2)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, แสตมป์ทดลองสี (สีเขียว หนึ่งคู่แนวตั้ง) ของโรงพิมพ์ วอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ ราคา “เฟื้องหนึ่ง” & “บาทหนึ่ง” ไม่ติดฮินท์ มีจุดเหลืองเล็กน้อย หายาก F (2)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 12500

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 76 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price