รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 74 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 74    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“Erawan Revenue – Court Fee”, 1925-1961, selection of unmounted mint, including 2 pairs of 1 Satang & 5 Satang (printed by Gieseke & Devrient), 25 Satang (pair) & 4 Baht (printed by Waterlow & Sons Ltd.), 10 Baht (printed by Bradbury Wilkinson, without gum), some stains, F-VF (8)
“อากรศาล - ฤชากรช้างสามเศียร” 2468-2504, กลุ่มแสตมป์ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ประกอบด้วย 1 สตางค์ (หนึ่งคู่) และ 5 สตางค์ (หนึ่งคู่) พิมพ์โดยกีเซ็ก & เดเวเรียน 25 สตางค์ (หนึ่งคู่) และ 4 บาท พิมพ์โดยวอเตอร์โลว์ แอนด์ ซันส์ 10 บาท พิมพ์โดยแบรดบูรี วิลคินสัน (ไม่มีกาว) มีจุดเหลืองบ้าง F-VF (8)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 12500

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 74 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price