รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 15 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 15    meaning meaning Starting: THB 6000   Approx: € 124  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1877, “Tamlung value” (perf. 11.5 & 13.5) in light brown & green, 2 difference colours , green with minor faults. F (2)
“อากรค่านาชุดแรก” 2420 ราคา “ตำลึง” (ปรุฟัน 11.5 และ 13.5) สีน้ำตาลอ่อน และสีเขียว 2 สีแตกต่างกัน ดวงสีเขียวชำรุดเล็กน้อย F (2)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 31000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 15 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price