รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 93 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 93    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Seventh Issue”, 1962, Mint vertical strip of 4 of 1 Baht (without gum). Error is “paper fold”, rare. (F 4)
“อากรแสตมป์ – ชุดเจ็ด” 2505 ราคา 1 บาท ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว (แถวแนวตั้ง 4 ดวง) ตลก “กระดาษพับ” หายาก (F 4)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 2000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 93 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price