รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 79 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 79    meaning meaning Starting: THB 4000   Approx: € 82  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, two pairs of one tical bearing on peice, tied by excellent strikes “Civil Court”, fine condition, rare. F (4)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, 1 บาท (สองคู่) ผนึกบนกระดาษ ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี”ชัดมาก สภาพดี หายาก F (4)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 4000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 79 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price