รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 87 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 87    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 20  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Seventh Issue”, 1969, Domestic printed matter bearing 10 Satang (2) of general revenue (seventh issue), sent from Ban Pai to Bangkok on 11/6/1969. There is hand-stamp “T” in black triangle & “40” in blue manuscript for fine 40 Satang. Fine condition, rare. F (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดเจ็ด” 2512, สิ่งตีพิมพ์ส่งภายในประเทศ ติดอากรแสตมป์ชุดเจ็ด ราคา 10 สตางค์ (2) ส่งจากบ้านไผ่มากรุงเทพวันที่ 11/6/2512 ซองจดหมายถูกปรับ 40 สตางค์ (เลข 40 เขียนด้วยลายมือ) สภาพดี หายาก F (1)

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 2100

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 87 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price