รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 150 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 150    meaning meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1887-1943 Selection of used in complete sets on 3 album pages included several better sets, second issue – Bangkhen Monument issue, no duplicates, interesting lot, mixed condition, inspection recommended, F-VF (3)
2430-2486 กลุ่มแสตมป์ใช้แล้วครบชุดรวม 3 แผ่น มีตั้งแต่ชุดสองจนถึงชุดอนุสาวรีย์ปราบกบถ ไม่มีซ้ำ สภาพปะปน เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ F-VF (3)

Auction Result for LOT NO:150:   Sold at THB 3000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 150 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price