รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 178 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 178    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
1898 Inland Registered cover used sent from Puket to Bangkok bearing Rama 5 Provisional issue (4 Atts surcharged on 12 Atts) type 1 (#61) block of 6 in total rate 24 Atts, tied by Puket cds. dated on 2 June 1898 and one stamp was damageก on bottom left, on reverse with arrival postmark of Bangkok 1 cds. and Bangkok 2 cds. dated on 13 June 1898 few torn on back side, but scarce usage. (1)
2454 จดหมายลงทะเบียนภายในประเทศ ส่งจากภูเก็ต มายังกรุงเทพฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชัวคราว (4 อัฐ แก้บน 12 อัฐ) แบบ 1 บล๊อก 6 รวมอัตรา 24 อัฐ ตีตราภูเก็ต ลงวันที่ 2 มิถุนายน 1898 แสตมป์หนึ่งดวงๆ ล่างซ้ายมือ มีตำหนิ ด้านหลังมีตรารับ กรุงเทพฯ 1 และกรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 1898 หลังซองมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย หายาก น่าสนใจ(1)

Auction Result for LOT NO:178:   Sold at THB 48000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 178 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price