รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 95 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 95    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Thai Occupation of Burma Chiang Tung Revenue" 1944 issued only to use within the occupied area, receipt document dated 9 July 1944 bearing single 5st. of Musician-designed on document size 20x16.5cm., a very rare historic document. VF(1)
"สหรัถไทยเดิม" 2487 ไทยยึดครองรัฐเชียงตุงในพม่า เอกสารการจ่ายเงิน ขนาด 20x16.5ซม. ลงวันที่ 9 ก.ค. 2487 ติดอากรแสตมป์รูปพระสยามเทวาธิราช ชนิดราคา 5สต. อากรชุดนี้ใช้ได้ในเขต "สหรัถไทยเดิม"เท่านั้น ใช้แล้วบนเอกสารหายากมาก เป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเทศไทย VF(1)

Auction Result for LOT NO:95:   unsold

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 95 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price