รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 189 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 189    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
1900 Rama 5 Rejected Die 1 ? Atts Local Postal card used within Bangkok tied by Bangkok 1 cds. Dated 29 December 1900, with arrival Bangkok 1 cds. dated on the same day, very rare usage. (1)
2443 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 5 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ส่งภายในกรุงเทพฯ ตีตรากรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 1900 พร้อมตรารับ กรุงเทพฯ 2 ลงวันที่วันเดียวกัน หายากมาก สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:189:   Sold at THB 58000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 189 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price