รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 80 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 80    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, A document bearing, 1 Att on 1 Seeo (13), 1 Salung (a pair), 4 Baht on 1 Seeo (a pair, surcharged in black) & 10 Baht on 1 Seek, making up 18 Baht 2 Salung 13 Atts, tied by “Civil Court”, fine condition, very rare, exhibit item. F (18)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426, เอกสารผนึกอากร 1 อัฐแก้บน 1 เสี้ยว (13) หนึ่งสลึง (หนึ่งคู่) 4 บาทแก้บน 1 เสี้ยว (หนึ่งคู่ พิมพ์แก้ด้วยสีดำ)และ 10 บาทแก้บน 1 ซีก รวมเป็น 18 บาท 2 สลึง 13 อัฐ ประทับตรา “ศาลแพ่งเกษม ราชสุภาวดี” สภาพดี หายากมาก เหมาะสำหรับการประกวด F (18)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 220000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 80 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price