รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 196 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 196    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1244  Download Blank POST-BID
1903 Rama 5 Rejected Die 11/2 Atts Postal card from Bangkok to Germany uprated with 3 postage 1 Att (#44), 1 Att (#56) and 1 Att (#69), for the total postal rate of 7 Atts, insufficient of 1 Att thus taxed on arrival 31/2 cents, tied by Bangkok 2 cds. Dated 24 August 1903, with Triangle “T” manuscripted 31/2 cents, and Kenzingen arrival postmark dated on 23 September 1903, Very nice striking, extremely rare. (1)
2446 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ติดแสตมป์เพิ่ม สำหรับฝากส่งระหว่างประเทศ โดยติดแสตมป์ชุดชั่วคราว (1 อัฐ บน 12 อัฐ #44), (1 อัฐ บน 64 อัฐ #56), และ 1 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม รวมอัตรา 7 อัฐ ขาดไป 1 อัฐ ทำให้โดนไปรษณีย์ปลายทางปรับ 3 ? เซ็นต์ ตีตรากรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 1903 พร้อมตรารับ Kenzingen ลงวันที่ 23 กันยายน 1903, เป็นไปรษณีย์บัตรพระพักตร์เพี้ยนเพียงใบเดียวเท่าที่พบที่ถูกปรับ หายากมาก สภาพดี ้หมาะสำหรับประกวด (1)

Auction Result for LOT NO:196:   Sold at THB 80000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 196 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price