รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 86 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 86    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Third Issue”, 1951, Bill of exchange of Hongkong & Shanghai banking corporation bearing 1 Baht, 2 Baht, 5 Baht (strip of 3), 20 Baht (strip of 3) of general revenue (third issue) & British revenue. Fine condition, rare. F (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดสาม” 2494, เอกสารทางการเงินของธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ ติดอากรแสตมป์ชุดสาม ราคา 1 บาท 2 บาท 5 บาท (แถวสามดวง) 20 บาท (แถวสามดวง) และอากรแสตมป์ของอังกฤษ สภาพดี หายาก F (1)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 2000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 86 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price