รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 94 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 94    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue”, 1948-1962, Lot of mint revenue stamps, various values & issue in blocks & pair, mixed condition, inspection recommended F (103)
“อากรแสตมป์” 2491-2505, กลุ่มอากรแสตมป์ยังไม่ใช้ หลากหลายชุดและหลากหลายราคา เป็นบล็อกและแถว สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ F (103)

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 4600

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 94 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price