รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 54 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 54    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, 2 values with “perforation misplaced”, making both values much narrower at 18.5mm instead of normal 21.5mm., including unused 10st.on 4a. (also error “Ka Ran” omitted) from upper left corner & unused 25st.on 10a. with right margin(lower edge damaged), some minor fault;, original gum but tropicalized as usual, very unusal. F (2)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, ฤชากรตลก “ปรุฟันผิด” ทำให้แสตมป์กว้างแค่ 18.5มม.ซึ่งปกติเป็น 21.5มม. จำนวน 2ดวง ประกอบด้วยราคา 10 สตางค์แก้ราคาบน 4 อัฐติดมุมบนซ้าย(พร้อมตลกไม่มี “การันต์”ด้วย) มุมล่างขวามน และ ราคา 25 สตางค์แก้ราคาบน 10 อัฐติดขอบขวาแต่ชำรุดที่ขอบล่าง ทั้งคู่ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (2)

Auction Result for LOT NO:54:   Sold at THB 19000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 54 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price