รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 187 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 187    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
1900 Inland Cover used sent from Korat to Bangkok bearing Rama 5 Provisional issue (4 Atts surcharged on 12 Atts) type 2 x2 (#62) one stamp with short perf. in total rate 8 Atts, tied by Korat cds. dated on 22 January 1900, on reverse with Bangkok arrival cds. dated on 30 January 1900, scarce usage. (1)
2454 จดหมายส่งภายในประเทศ ส่งจากนครราชสีมา มายังกรุงเทพฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชัวคราว (4 อัฐ แก้บน 12 อัฐ) แบบ 2 (x2) รวมอัตรา 8 อัฐ ตีตราโคราช ลงวันที่ 22 มกราคม 1900 แสตมป์หนึ่งดวงมุมขาด ด้านหลังมีตรารับ กรุงเทพฯ ลงวันที่ 30 มกราคม 1900 หายาก น่าสนใจ(1)

Auction Result for LOT NO:187:   Sold at THB 18500

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 187 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price