รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 85 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 85    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“General Revenue – Third Issue”, 1940, Local cover bearing 5 Satang of general revenue (third issue), tied by Bangkok G.P.O. on 14/6/1940. There is hand-stamp “T” in black triangle & “10” in blue manuscript for fine 10 Satang. Fine condition, very rare. F (1)
“อากรแสตมป์ - ชุดสาม” 2483, ซองจดหมายส่งภายในกรุงเทพฯ ติดอากรแสตมป์ชุดสาม ราคา 5 สตางค์ ประทับตราไปรษณีย์กลาง วันที่ 14/6/1940 ซองจดหมายถูกปรับ 10 สตางค์ (เลข 10 เขียนด้วยลายมือ) สภาพดี หายากมาก F (1)

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 8000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 85 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price