รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 78 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 78    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“General Revenue – First Issue”, 1883, “Surcharged Series” used, including 1 Att on 1 Seeo, 1 Baht on 1 Seeo, 4 Baht on 1 Seeo (in black & one in red) & 10 Baht on 1 Seek, mixed condition. F (5)
“อากรแสตมป์ - ชุดแรก” 2426 รุ่นดวงแก้ราคา ประกอบด้วย ราคา 1 อัฐแก้บน 1 เสี้ยว ราคา 1 บาทแก้บน 1 เสี้ยว ราคา 4 บาทแก้บน 1 เสี้ยว (พิมพ์แก้ทั้งสีดำและสีแดง) และราคา10 บาทแก้บน 1 ซีก สภาพปะปน กรุณาตรวจสอบ F (5)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 36000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 78 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price