รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 6 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 6    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1877, “Fuang value” (perf. 13.5) in 15 difference colours and various overprinted “Wen Pas Sa Du”, included metal handstamp in black “Year of the Swine 1249 (mostly found in rubber handstamp in red), some minor fault. F (15)
“อากรค่านาชุดแรก” 2420 ราคา “เฟื้อง” (ปรุฟัน 13.5) 15 สีแตกต่างกัน พิมพ์ทับ “เวรพัสดุ” หลากหลายปี และมีหนึ่งดวงประทับตราเหล็กของ “หอรัษดากรพิพัฒน์ ปีกุน นพศก 1249” ด้วยหมึกสีดำ (ส่วนใหญ่พบเป็นตรายาง ประทับด้วยหมึกสีแดง) บางดวงชำรุดเล็กน้อย F (15)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 19500

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 6 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price