รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 32 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 32    meaning meaning meaning Starting: THB 25000   Approx: € 518  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1909, surcharged “Satang” Series unmounted mint, 1st.on 1a., “๑” two difference position(blk 4), “๑” close to “สตางค์”(blk 4) & “๑” space “สตางค์”(blk 6). All 3 blocks are from the same position in lower right corner with some shift perforations and the 3 blocks clearly show 3 difference settings of this surcharges, very attractive multiples, original gum but tropicalized as usual, scarce Series F (14)
“อากรศาล - ฤชากร” 2452, แก้ราคา “สตางค์” ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ 1 สตางค์บน 1 อัฐ เลข “๑” ตำแหน่งแตกต่างกัน(บล็อก 4) “๑” ชิด “สตางค์” (บล็อก 4) และ “๑” ห่าง “สตางค์” (บล็อก 6) ทั้งสามบล็อกจากตำแหน่งมุมล่างขวาทำให้เห็นชัดเจนว่า ตัวแก้ราคาชนิดนี้มีอย่างน้อยสาม settings ทั้งหมดทุกบล๊อกมีตลกปรุเคลื่อนด้วย สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (14)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 125000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 32 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price