รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 65 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 65    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1910, document affixed 40 revenues for total revenue of 1,016b.(the highest fee recorded for the period; bearing bi-colour 80b. horizontal strip of 5(one damaged), bi-colour 40b.x8(2 strips of 4), 27 various Erawan series, tied by extremely rare “Royal Command Court - Royal House Hold Ministry”(only one recorded); 80b.x5 is the largest recorded piece on document, document is fine condition. Exhibition item. F (1)
“อากรศาล - ฤชากร” 2453 เอกสารติดอากรจำนวน 40ดวง รวมค่าอากร 1,016บาท(อัตราสูงที่สุดเท่าที่พบในสมัยนั้น) มีติดชนิด สองสีราคา 80บ.แถวแนวนอนห้าดวง-ชำรุดหนึ่งดวง ชนิดสองสีราคา 40บ.x8 (แถวแนวนอนสี่ดวงสองแถว) และฤชากร รุ่นช้างสามเศียรหลากหลายราคาอีก 27ดวง บนเอกสารมีประทับตรา “ศาลรับสั่ง กระทรวงวัง”(ยังไม่เคยปรากฏพบมาก่อน) ชิ้น 80บ.x5 เป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่พบ เอกสารสภาพดี สุดยอดของความหายากหลายอย่างรวมอยู่ในแผ่นเดียวกัน เหมาะสำหรับการประกวด F (1)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 300000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 65 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price