รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 100 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 100    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
"Snuff Revenue"1960 overprinted red “SPECIMEN” 30 Satang, 1.20 Baht & 1.50 Baht in vertical pairs, very fine condition. VF (6)
"อากรแสตมป์ยานัดถุ์" 2503 แสตมป์ตัวอย่างของ (คู่แนวตั้ง) ราคา 30 สตางค์ 1.20 บาท & 1.50 บาท พิมพ์ทับ “SPECIMEN” สีแดง สภาพดีมาก VF (6)

Auction Result for LOT NO:100:   Sold at THB 4300

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 100 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price