รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 12 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 12    meaning meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1877, “Baht value” (perf. 13.5) in 9 difference colours, included rubber handstamp in red “Year of the Swine 1249”, overprinted “Wen Pas Sa Du 112” some minor fault. F (9)
“อากรค่านาชุดแรก” 2420 ราคา “บาท” (ปรุฟัน 13.5) 9 สีแตกต่างกัน มีสองดวงประทับตรายางของ “หอรัษดากรพิพัฒน์ ปีกุน นพศก 1249” ด้วยหมึกสีแดง และหนึ่งดวงพิมพ์ทับ “เวรพัสดุ 112” บางดวงชำรุดเล็กน้อย F (9)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 40000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 12 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price