รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1505 items, showing 151 to 200.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 151    meaning meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
1887-1961 Lot of 16 mixtures of various used postal cards and covers, period of Rama V - early Rama IX, some provincial postmarks, very interesting lot, mixed condition, inspection recommended F-VF (16)
2430-2504 กลุ่มไปรษณียบัตรและซองจดหมาย จำนวน 16 ชิ้นใช้แล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงต้นรัชกาลที่ 9 มีตราประทับต่างจังหวัดอยู่หลายชิ้น สภาพปะปน เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ F-VF (16)

Auction Result for LOT NO:151:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 152    meaning meaning Starting: THB 6000   Approx: € 124  Download Blank POST-BID
1889 King Rama 5 Provisional issue “Sio on Att” type III (#20/2) block of 19 bottom left corner margin, unmounted mint, VF CV=11,400THB VF.(19)
2432 ชุดชั่วคราว รัชกาลที่ 5 “เสี้ยวแก้อัฐ” แบบ3 (#20/2) ไม่ใช้ บล็อก 19 สภาพดี สวยมาก CV= 11,400THB VF.(19)

Auction Result for LOT NO:152:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 153    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue 1 Att surcharge on 2 Atts type I #21 multiple of 30(6x5), unmounted mint, reverse with rare red control mark "Prisadang" dated 20 Apr. 90, upper left value corner perf rounded otherwise in excellent condition, exhibition item. (30)
2432 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 2 อัฐ แก้เป็น 1 อัฐ แบบที่ 1 (#21) บล๊อก 30(6x5) ยังไม่ใช้ ด้านหลังประทับตราสีแดง "Prisadang" ลงวันที่ 21 เม.ย. 90 ไม่มีฮินท์ ดวงมุมซ้าย ฟันมน นอกนั้นสภาพสวยมาก หายากสำหรับบล๊อกใหญ่ สวยมาก VF.(30)

Auction Result for LOT NO:153:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 154    meaning meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1889 Provisional issue Sio on att(#20, 20/1, 20/2), selection of all 3 settings, 9 unused & 2 used, nice group of variety. CV=6,600THB. F-VF(11)
2432 ตัวแก้ชั่วคราวเสี้ยวแก้อัฐ (#20, 20/1, 20/2) ยังไม่ใช้ 9ดวง และ ใช้แล้ว 2ดวง สภาพดีมาก CV=6,600THB. F-VF(11)

Auction Result for LOT NO:154:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 155    meaning Starting: THB 16000   Approx: € 331  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue surcharge 1 on 2atts type III & IV(#23-4), very fine used neatly cancelled, very fresh, rare, CV=32,500THB. VF(2)
2432 รุ่นชั่วคราวแก้ราคา 1 บน 2อัฐ แบบ3 & 4(#23-4) ใช้แล้ว สวยมาก หายากมาก CV=-32,500THB. (2)

Auction Result for LOT NO:155:   Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 156    meaning meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
1889 Rama 5 Provisional issue (1 Att surcharged on 2 Atts) type 1 (#21) sub-type with 3 operation surcharged, two stamps with variety Plate fault “Overink”, all in complete full sheet of 120 with full 4 margins still intact (Watermark POSTAGE SIAM REVENUE), unmounted mint in original fresh gum, even light brown gum, extremely rare in full sheet. (120)
2432 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว (1อัฐ แก้บน 2 อัฐ) แบบ 1 (#21) ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 120 ดวง มีดวงตลกจำนวนสองดวง Plate fault “Overink”, ขอบทั้งสี่ด้านครบสมบูรณ์ มีลายน้ำพิมพ์ไว้ว่า POSTAGE SIAM REVENUE, กาวน้ำตาลอ่อนๆ สภาพดีเยี่ยม หายากมาก สำหรับแสตมป์ชนิดแผ่นเต็ม (120)

Auction Result for LOT NO:156:   Sold at THB 160000

more details

LOT NO: 157    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
1889 Rama 5 Provisional issue (Sio surcharged on Att) type 1 Variety “Slightly Double surcharged” (#20VAR) Fine mint original gum. (1)
2432 ชุดรัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา เสี้ยวแก้อัฐ ตลก ตัวแก้พิมพ์ซ้ำเล็กน้อย (#20) น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:157:   unsold

more details

LOT NO: 158    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
1889, Provisional Issue, 1 Att surcharged on 2 Atts, 2 exhibit pages in details study comprising of 3 types & various subtypes, including type 1 (#21), 3 separate operations (3 & a strip of 3) & 1 combined operations (5 & block of 4) in different subtypes, type 2 (#23), squat “1”, type 3 (#22) thin “1” & plate fault, position I-6 (not ever found before), signature control mark of “Prince Prisadang”. All in mint, fine to very fine. (18)
2432 ชุดชั่วคราว 1 อัฐแก้ราคาบน 2 อัฐ บนแผ่นประกวด 2 แผ่น ศึกษาอย่างละเอียดของการแก้ราคาที่แตกต่างหลายแบบ ประกอบด้วย แบบที่ 1 (#21) ประทับแก้ราคา 3 ครั้ง (3 ดวงและแถวสามดวง) และประทับแก้ราคาครั้งเดียว (5 ดวงและบล็อกสี่) แบบที่ 2 (#23) หนึ่งอ้วน แบบที่ 3 (#22) หนึ่งผอมและ “น ติด ย” ในดวงเดียวกัน (ยังไม่เคยพบมาก่อน) และตราควบคุมซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ แสตมป์ทั้งหมดยังไม่ใช้ สวยถึงสวยมาก (18)

Auction Result for LOT NO:158:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 159    meaning Starting: THB 2400   Approx: € 49  Download Blank POST-BID
1889-90 Rama 5 Provisional issue in 6 different values including Variety > 2 mint (#21 & #25) and 4 used (#21 & #23 and #25 & variety #30b “Mai Tho Instead of Mai Pat”), some with nice cancellation. #21 used with few thin. CV=13,210THB (6)
2432-33 ชุดรัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา จำนวน 6 ดวง มีตลกรวมอยู่หนึ่งดวง เป็นแบบไม่ใช้ 2 ดวง (#21 & #25) และใช้แล้ว 4 ดวง (#21 & #23 and #25 & variety #30b ตลก ใช้ไม้โทแทนที่ไม้ผัด) ดวง#21 หลังบางเล็กน้อย นอกนั้นสภาพดี (6)

Auction Result for LOT NO:159:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 160    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 248  Download Blank POST-BID
1889-90 Rama 5 Provisional issue in 8 different values, some complete set (#21-23, #25, #27-30), all mint original gum, except #27 few thin. Very fine mounted mint CV=26,890THB (8)
2432-33 ชุดรัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา จำนวน 8 ดวง ไม่ซ้ำกัน (มีครบชุด 4 ดวง อยู่หนึ่งชุด) ทั้งหมดเป็นแบบไม่ใช้ (#21-23, #25, #27-30) ดวง#27 หลังบางเล็กน้อย นอกนั้นสภาพดี ส่วนใหญ่มีฮินท์ติดอยู่ (8)

Auction Result for LOT NO:160:   Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 161    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
1890 Provisional issue (2 on 3 Atts) type 4 unused without gum, variety “Misplaced surcharge” (#30a), CV=4,000THB (1)
2433 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 2 อัฐ บน 3 อัฐ แบบ 4 ไม่ใช้ ตลก “พิมพ์เตลื่อน” (# 30a) ไม่มีกาว CV=4,000THB (1)

Auction Result for LOT NO:161:   unsold

more details

LOT NO: 162    meaning Starting: THB 300000   Approx: € 6224  Download Blank POST-BID
1890 Provisional issue 1 on 3atts(#26) very fine used in excellent copy, only few seen with this superb condition for this extremely rare key value, (cetified by P.A.T. 20/2009) CV=500,000THB.(1)
2433 ชุดชั่วคราวตัวแก้ 1บน3อัฐ (#26) ใช้แล้ว สวยมาก ฟันทุกซีกสมบูรณ์มาก เป็นแสตมป์ตัวแก้หลักที่หายากที่สุดและสภาพแบบนี้มีพบไม่กี่ดวงเท่านั้น (ใบรับรอง ส.ต.ท. 20/2009) CV=500,000THB.(1)

Auction Result for LOT NO:162:   unsold

more details

LOT NO: 163    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue 2 Atts surcharge on 1 on 3 Atts #26/1; mounted mint, light even tropical stains but still in excellent condition, expert opinion by P.A.T.50/2006, extremely rare, CV=60,000THB. VF(1)
2432 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 3 อัฐ แก้ 1อัฐ แก้ 2อัฐ (1 ขูด) #26/1 ยังไม่ใช้ มีฮินท์ ด้านหลังเหลืองอ่อนๆ แต่สภาพยังดีมาก ใบรับรอง ส.ต.ท.50/2006 หายากมาก CV=60,000THB. VF(1)

Auction Result for LOT NO:163:   Sold at THB 49000

more details

LOT NO: 164    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue 2 Atts surcharge on 1 on 3 Atts #26/1; unused without gum, extremely rare, CV=60,000THB. F(1)
2432 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 3 อัฐ แก้ 1อัฐ แก้ 2อัฐ (1 ขูด) #26/1 ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว หายากมาก CV=60,000THB. F(1)

Auction Result for LOT NO:164:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 165    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 518  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue 2 Atts surcharge on 1 on 3 Atts #26/1; very fine used, expert opinion by B.P.A.81334/1997, extremely rare, CV=50,000THB. VF(1)
1890 Provisional Issue 2 Atts surcharge on 1 on 3 Atts #26/1; very fine used, expert opinion by B.P.A.81334/1997, extremely rare, CV=50,000THB. VF(1)

Auction Result for LOT NO:165:   Sold at THB 29000

more details

LOT NO: 166    meaning meaning Starting: THB 38000   Approx: € 788  Download Blank POST-BID
1890 Rama 5 Provisional issue (1 Att surcharged on 3 Atts) type 1 (#25) in complete full sheet of 120 with full 4 margins still intact (Watermark POSTAGE SIAM REVENUE), unmounted mint in original gum, some perf. with enforced by hinges, even brown gum, reverse oval rubber stamp "The Tecolote Silver Mining Co." extremely rare in full sheet. (120)
2433 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว 1 อัฐ แก้บน 3 อัฐ แบบ 1 (#25) ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 120 ดวง ขอบทั้งสี่ด้านครบสมบูรณ์ มีลายน้ำพิมพ์ไว้ว่า POSTAGE SIAM REVENUE, สภาพดีเยี่ยม มีฟันแสตมป์แยกอยู่เล็กน้อยและติดยึดด้วยกระดาษhinge อย่างดี กาวสีน้ำตาล หายากมาก สำหรับแสตมป์ชนิดแผ่นเต็ม (120)

Auction Result for LOT NO:166:   Sold at THB 155000

more details

LOT NO: 167    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1037  Download Blank POST-BID
1892 Provisional issue 4 on 24atts Mercantile Printing; Type III Siamese surcharge omitted (#35b), very fine used, used copy is unrecorded, very rare in excellent condition. VF(1) expert opinion by P.A.T. 17/2006
2435 ชุดชั่วคราวตัวแก้ 4บน24อัฐ แบบ3 ภาษาไทยพิมพ์ขาดหายไป (#35b) ใช้แล้ว(ชนิดใช้แล้วยังไม่เคยมีบันทึก) สภาพนอก หายากมากในสภาพนี้ VF(1) ใบรับรองจาก ส.ต.ท. 17/2006

Auction Result for LOT NO:167:   Sold at THB 66000

more details

LOT NO: 168    meaning Starting: THB 80000   Approx: € 1659  Download Blank POST-BID
1893 Locally used Cover from Siamese Navy Department sent to Bangkok bearing 2 Atts Rama 5 second issue (#13) tied by Bangkok 1 cds dated 4 September 1893, on reverse with arrival Bangkok cds., very scarce usage. (1)
2436 ซองจดหมายส่งภายในประเทศ จากกรมทหารเรือ ไปยังกรุงเทพฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดสอง ตีตรกรุงเทพฯ1 ลงวันที่ 4/11/1893 ด้านหลังมีตราผ่านและตรารับกรุงเทพฯ ลงวันที่วันเดียวกัน ฝาปิดด้านหลังซองมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย น่าสนใจ (1)

Auction Result for LOT NO:168:   unsold

more details

LOT NO: 169    meaning Starting: THB 13000   Approx: € 269  Download Blank POST-BID
1894 Postal card with response card of Rama 5 second issue value 4 Atts in used which sent from Bangkok to Java, Netherland Indies tied by Bangkok 1 cds dated 7/3/1894 and transit postmark of Singapore dated 15/3/1894 and many arrival postmark of Java and etc dated on 18 and 21 March 1894 on front and reverse. Nice usage for early Rama 5 period, and response card was not used, scarce (1)
2437 ไปรษณียบัตรพร้อมใบตอบ รัชกาลที่ 5 ราคา 4 อัฐ ส่งจากกรุงเทพฯไปยังจาวา เนเธอร์แลนด์ อีตส์ อินดีย์ (ประเทศอินโดนีเชียในปัจจุบัน) ตีตรากรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 7/3/1894 ตีตราผ่านสิงคโปร์ ลงวันที่ 15/3/1894 และตรารับจาวา และอื่นๆ ลงวันที่ 18 และ 21 มีนาคม 1894 หายาก และน่าสนใจ ส่วนใบตอบไม่ได้มีการใช้งาน (1)

Auction Result for LOT NO:169:   unsold

more details

LOT NO: 170    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1894 Provisional issue (1 on 64 Atts) type 3 unmounted mint block of 20 (#45), upper right corner perfs rounded, dried gum, fine CV=13,000++THB (20)
2437 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 1 อัฐ บน 64 อัฐ แบบ 3 (# 45) บล๊อก 20 ไม่ใช้ กาวแห้ง สภาพเดิม สวยมาก CV=13,000++THB (20)

Auction Result for LOT NO:170:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 171    meaning meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1894 Provisional issue (1 on 64 Atts) type 5 unmounted mint block of 20 (#47), dried gum, fine (20)
2437 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 1 อัฐ บน 64 อัฐ แบบ 5 (#47) บล๊อก 20 ไม่ใช้ กาวเดิม สภาพสวย (20)

Auction Result for LOT NO:171:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 172    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 829  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue surcharge 2 on 64atts type I-VI(#37-42) complete setof 6, very fine lightly mounted mint, very fresh, type II only 500 mintage, rare, CV=65,540THB. VF(6)
2437 รุ่นชั่วคราวแก้ราคา 2 บน 64อัฐ แบบ1-6(#37-42) ชุด 2โม่ง ครบชุด 6ดวง ยังไม่ใช้ มีฮินท์บาง สีสวยสดมาก สภาพนอก แบบ 2 ออกเพียง 500ดวงเท่านั้น หายากมาก CV=-65,540THB. (6)

Auction Result for LOT NO:172:   Sold at THB 54000

more details

LOT NO: 173    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1894 Rama 5 Provisional issue (1 Att surcharged on 64 Atts) type 2 (#44) in complete full sheet of 120 without margin, unmounted mint in original light brown gum, extremely rare in large multiple specially in full sheet. (120)
2437 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว 1 อัฐ แก้บน 64 อัฐ แบบ 2 (#44) ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 120 ดวง ไม่มีขอบด้านข้าง กาวเหลืองอ่อนๆ สภาพดีเยี่ยม หายากมาก สำหรับแสตมป์ชนิดแผ่นเต็ม (120)

Auction Result for LOT NO:173:   Sold at THB 34000

more details

LOT NO: 174    meaning meaning Starting: THB 2500   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
1894 Rama 5 Provisional issue (1 on 64 Atts) type 3 unmounted mint block of 4 (#45), CV=2,600++THB. VF (4)
2437 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 1 อัฐ บน 64 อัฐ แบบ 3 บล๊อก 4 ไม่ใช้ (# 45) CV=2,600++THB VF. (4)

Auction Result for LOT NO:174:   unsold

more details

LOT NO: 175    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1895 Locally cover used within Bangkok bearing Rama 5 Provisional issue (2 Atts on 64 Atts) type 2 (#49) / Local letter rate with tied by Bangkok 2 cds. dated 28 June 1895, on reverse with arrival Bangkok 2 cds. dated on the same day. Nice and scarce usage. (1)
2446 ซองส่งภายในกรุงเทพฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว ดวง 2 อัฐแก้บน 64 อัฐ (#49) ตีตรากรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 1895 และด้านหลังมีตรารับ กรุงเทพฯ 2 ลงวันที่วันเดียวกัน สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:175:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 176    meaning meaning Starting: THB 12000   Approx: € 248  Download Blank POST-BID
1895 Provisional issue (4 on 12 Atts) type 2 and type 3 in horizontal pair unmounted mint, error “double surcharged” (#52a & #53a) , very scarce for combination surcharged on the same pair, CV=12,000++THB (2)
2438 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 4 อัฐ บน 12 อัฐ แบบ 2 และแบบ 3 เป็นดวงคู่แนวนอนติดกัน ไม่ใช้ ตลก “ตัวแก้พิมพ์ซ้ำ” (#52a & #53a) หายากมาก สำหรับตัวแก้ตลกต่างแบบติดกันเป็นคู่ CV=12,000++THB VF.(2)

Auction Result for LOT NO:176:   unsold

more details

LOT NO: 177    meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
1895, Provisional issue, 10 Atts on 24 Atts (#50), surcharge drastically misplaced, mint with hinged, brown gum, fine condition. F (1)
2438 ชุดชั่วคราว 10 อัฐแก้บน 24 อัฐ(#50) ตัวแก้พิมพ์เคลื่อนมาก ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ กาวน้ำตาล สภาพดี F (1)

Auction Result for LOT NO:177:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 178    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
1898 Inland Registered cover used sent from Puket to Bangkok bearing Rama 5 Provisional issue (4 Atts surcharged on 12 Atts) type 1 (#61) block of 6 in total rate 24 Atts, tied by Puket cds. dated on 2 June 1898 and one stamp was damageก on bottom left, on reverse with arrival postmark of Bangkok 1 cds. and Bangkok 2 cds. dated on 13 June 1898 few torn on back side, but scarce usage. (1)
2454 จดหมายลงทะเบียนภายในประเทศ ส่งจากภูเก็ต มายังกรุงเทพฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชัวคราว (4 อัฐ แก้บน 12 อัฐ) แบบ 1 บล๊อก 6 รวมอัตรา 24 อัฐ ตีตราภูเก็ต ลงวันที่ 2 มิถุนายน 1898 แสตมป์หนึ่งดวงๆ ล่างซ้ายมือ มีตำหนิ ด้านหลังมีตรารับ กรุงเทพฯ 1 และกรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 1898 หลังซองมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย หายาก น่าสนใจ(1)

Auction Result for LOT NO:178:   Sold at THB 48000

more details

LOT NO: 179    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1898 Locally cover used within Bangkok bearing Rama 5 Provisional issue (2 Atts on 64 Atts) type 2 (#49) / Local letter rate with tied by Bangkok 2 cds. dated 7 March 1898, on reverse with two different arrival Bangkok 2 cds. dated on the same day (one with Rattanakosin Era /R.S. Era). Nice and scarce usage. (1)
2446 ซองส่งภายในกรุงเทพฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว ดวง 2 อัฐแก้บน 64 อัฐ (#49) ตีตรากรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 7 มีนาคม 1898 และด้านหลังมีตรารับ กรุงเทพฯ 2 จำนวนสองตรา สองแบบ ลงวันที่วันเดียวกัน (มีแบบตรารัตนโกสินทร์ศกอยู่หนึ่งตรา) สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:179:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 180    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 72  Download Blank POST-BID
1898 Picture postcard view of Chao Phraya river and temple used to Germany bearing Rama 5 Provisional issue 3 Atts on 12 Atts (#59) tied by Bangkok c.d.s. dated 7 April 1898 and Bautzen arrival c.d.s. dated 8 May 1898. F.(1)
2432 ไปรษณียบัตรภาพ วิวแม่น้ำเจ้าพระยา และทิวท้ศน์วัด ส่งจากกรุงเทพฯไปเยอรมัน ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว 3 อัฐ บน 12 อัฐ (#59) ประทับตรากรุงเทพฯ วันที่ 7 เมษายน 1898 และทีตรารับ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 1898 สภาพสวย F(1)

Auction Result for LOT NO:180:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 181    meaning meaning meaning Starting: THB 45000   Approx: € 933  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharge large 10 on 24atts #64, unused without gum in block of 8(4x2), 2nd value from top row with small "๑" #64g, colour faded fault otherwise a spectacular multiple, extremely rare. VF(8)
1899 Provisional Issue surcharge large 10 on 24atts #64, unused without gum in block of 8(4x2), 2nd value from top row with small "๑" #64g, colour faded fault otherwise a spectacular multiple, extremely rare. VF(8)

Auction Result for LOT NO:181:   unsold

more details

LOT NO: 182    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 165  Download Blank POST-BID
1899 Rama 5 Rejected Die issue value 3 Atts and 4 Atts (#87-88) in used with Korat cds. in full strike postmarkis, 4a. Upper right corner perf rounded, very nice striking, extremely rare. CV=32,000THB (2)
2442 รัชกาลที่ 5 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ราคา 3 และ 4 อัฐ (#87-88) ใช้แล้ว ประทับตรา โคราช เต็มตรา วง 4อัฐมุมบนขวามุมมน สภาพดี หายาก CV=32,000THB (2)

Auction Result for LOT NO:182:   Sold at THB 14500

more details

LOT NO: 183    meaning meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
1899 Rama 5 third issue value 14 Atts (#83) in very fresh mint multiple block of 28(7x4) with upper right corner margin, some paper was affixed on back side, scarce for large multiple. CV=15,800++THB (28)
2442 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดสาม ราคา 14 อัฐ (#83) ไม่ใช้ บล๊อก 28 (7x4) สภาพนอก กาวขาว แต่มีกระดาษบางติดอยู่ที่ด้านหลัง แสตมป์ที่มีขนาดบล๊อกใหญ่ หายาก CV=15,800++THB (28)

Auction Result for LOT NO:183:   unsold

more details

LOT NO: 184    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1899 Rama V Postal card Rejected Die issue 11/2a. very fresh unused, VF. (1)
2442 ป.บ.ชุดพระพักเพี้ยน 11/2อัฐ ยังไม่ใช้ สภาพนอก สีสด VF(1)

Auction Result for LOT NO:184:   Sold at THB 4500

more details

LOT NO: 185    meaning Starting: THB 130000   Approx: € 2697  Download Blank POST-BID
1899 Rejected Die Issue 1a.-10a. (#85-9) very fine fresh unmounted mint complete set of 5 all with upper margin, 2a. very light hinged & lower right corner perf rounded; 4a. light stains on bottom perfs; overall very fresh colour with full original gum, very attractive set, one of the key set for the period, extremely rare for this condition. CV=200,000THB. VF(5)
2442 ชุดพระพักเพี้ยน 1 - 10อัฐ(#85-9) ยังไม่ใช้ครบชุด 5 ดวง ไม่มีฮินท์ กาวขาวสวยมาก ชนิดราคา 2อัฐ มีฮินท์บางและฟันที่มุมล่างขาวมน ส่วนดวง 4อัฐฟันที่ด้านล่างมีสนิมอ่อนๆ สภาพรวมสีสดมาก หายากมากในสภาพนี้ เป็นชุดหลักชุดหนึ่งของการสะสมแสตมป์รัชกาลที่ 5 CV=200,000THB. VF(5)

Auction Result for LOT NO:185:   Sold at THB 130000

more details

LOT NO: 186    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
1900 Cover from Bangkok to France bearing 2nd issue 12a. Tied by Bangkok2, nice clean cover, VF(1)
2443 ซองจากรุงเทพฯไปฝรั่งเศส ติดแสตมป์ชุดสองราคา 12อัฐ ประทับตรา กรุงเทพฯ2 สวยชัดมาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:186:   unsold

more details

LOT NO: 187    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  Download Blank POST-BID
1900 Inland Cover used sent from Korat to Bangkok bearing Rama 5 Provisional issue (4 Atts surcharged on 12 Atts) type 2 x2 (#62) one stamp with short perf. in total rate 8 Atts, tied by Korat cds. dated on 22 January 1900, on reverse with Bangkok arrival cds. dated on 30 January 1900, scarce usage. (1)
2454 จดหมายส่งภายในประเทศ ส่งจากนครราชสีมา มายังกรุงเทพฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชัวคราว (4 อัฐ แก้บน 12 อัฐ) แบบ 2 (x2) รวมอัตรา 8 อัฐ ตีตราโคราช ลงวันที่ 22 มกราคม 1900 แสตมป์หนึ่งดวงมุมขาด ด้านหลังมีตรารับ กรุงเทพฯ ลงวันที่ 30 มกราคม 1900 หายาก น่าสนใจ(1)

Auction Result for LOT NO:187:   Sold at THB 18500

more details

LOT NO: 188    meaning meaning Starting: THB 20000   Approx: € 414  Download Blank POST-BID
1900 Local registered postcard (King Rama V first issue), sent within Bangkok, additional bearing 4 Atts surcharged on 12 Atts type II (#62) for local registered rate, tied by Bangkok 2 cds on 23/5/1900, received in Bangkok 1 (Native cds) on 24/5/1900, handstamped square box "R" with numericin manuscript, registered postcard is rare. F-VF (1)
2443 ไปรษณียบัตรรุ่นแรกส่งลงทะเบียนภายในกรุงเทพฯ ติดแสตมป์เพิ่ม 4 อัฐแก้บน 12 อัฐ แบบ 2 (#62) สำหรับค่าส่งลงทะเบียนภายในประเทศ ประทับตรากรุงเทพ 2 ภาษาอังกฤษล้วน วันที่ 23/5/1900 ตรารับกรุงเทพ 1 ภาษาไทยล้วนวันที่แบบ ร.ศ. ในวันถัดไป ตอกตราลงทะเบียนสี่เหลี่ยม "R" ลงเลขที่ด้วยลายมือ ไปรษณียบัตรลงทะเบียนภายในประเทศหายากมาก สภาพสวย-สวยมาก (1)

Auction Result for LOT NO:188:   Sold at THB 62000

more details

LOT NO: 189    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 622  Download Blank POST-BID
1900 Rama 5 Rejected Die 1 ? Atts Local Postal card used within Bangkok tied by Bangkok 1 cds. Dated 29 December 1900, with arrival Bangkok 1 cds. dated on the same day, very rare usage. (1)
2443 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 5 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ส่งภายในกรุงเทพฯ ตีตรากรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 1900 พร้อมตรารับ กรุงเทพฯ 2 ลงวันที่วันเดียวกัน หายากมาก สภาพดี (1)

Auction Result for LOT NO:189:   Sold at THB 58000

more details

LOT NO: 190    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
1901 Local registered postal card (King Rama V first surcharged issue), used within Bangkok by Gymnastic Club, with additional bearing Rama V third issue 2 Atts pair (#70) for local registered rate, tied by Bangkok 2 cds on 30/1/1901, also with Gymnastic label on left hand side. Registered postcard is rare. F-VF (1)
2444 ไปรษณียบัตรรุ่นแรกพิมพ์แก้ราคาส่งลงทะเบียนภายในกรุงเทพฯ โดยยิมนาสติกคลับ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดสาม 2 อัฐ (ดวงคู่) เป็นอัตรา 4 อัฐ (#70) สำหรับค่าส่งลงทะเบียนภายในประเทศ ประทับตรากรุงเทพ 2 ภาษาอังกฤษล้วน วันที่ 30/1/1901 มีป้ายผนึกที่เกี่ยวกับกีฬายิมนาสติกติดอยู่ที่ขอบด้านซ้ายมือ เนื่องจากเป็นไปรษณ๊ยบัตรที่ส่งโดยสโมสรยิมนาสติก ซึ่งคาดว่าจะเป็นสโมสรของชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ ณ กรุงเทพฯ ในช่วงระยะเวลานั้น ไปรษณียบัตรลงทะเบียนภายในประเทศหายากมาก สภาพสวย-สวยมาก (1)

Auction Result for LOT NO:190:   Sold at THB 47000

more details

LOT NO: 191    meaning Starting: THB 3500   Approx: € 72  Download Blank POST-BID
1901 Picture Postcard in illustrated Buddha Statue, Temple of Dawn in used bearing Rama 5 Provisional issue (4 on 12 Atts) type 1 Variety “S” ROMAN (#61d) tied by Bangkok2 cds. dated 19 March 1901, and arrival London cds. dated 19 April 1901. Scarce usage. (1)
2444 ไปรษณียบัตรภาพ รูปพระพุทธชินราช ทิวทัศน์วัดอรุณฯ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว 4 อัฐ บน 12 อัฐ แบบหนึ่ง ตลก “S ROMAN” (#61a) ตีตรากรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 19 มีนาคม 1901 มีตรารับลอนดอน ลงวันที่ 19 เมษายน 1901 สภาพดี หายาก(1)

Auction Result for LOT NO:191:   Sold at THB 4800

more details

LOT NO: 192    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1902 Commercial cover used from Royal Railway Department Bangkok to Germany bearing 12 Atts Rama 5 third issue tied by Bangkok 5 Train and Railroad cds. Dated 28 July 1902, on reverse with arrival Bestellt postmark dated on 1 September 1902. Nice usage, scarce. (1).
2445 ซองจดหมายส่งจากกรมรถไฟ กรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ติดแสตมป์ 12 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม ตีตรากรุงเทพฯ 5 ลงวันที่ 28/7/1902 มีตรารับ Bestellt ลงวันที่1/9/1902 สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:192:   unsold

more details

LOT NO: 193    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1903 Cover used from Bangkok to Pulicat, India bearing 1 Att (x2) and 12 Atts Rama 5 third issue, in total rate 14 Atts (#69, #75) with tied by Bangkok 1 cds. Dated 21 May 1903 and Bangkok 2 cds. Dated on the same day, transit Tuticorin cds. Dated on 5 July 1903 and arrival Pulicat cds. Dated on 8 July 1903. Nice and scarce usage. (1)
2446 ซองจดหมาย ส่งจากกรุงเทพฯ ไปPulicat ประเทศอินเดีย ติดแสตมป์ 1 อัฐสองดวง และ12 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม รวมอัตรา 14 อัฐ (#69, #75) ตีตรากรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 1903 และมีตราส่งออกของ กรุงเทพฯ 2 ลงวันที่วันเดียวกัน และตีตราผ่าน Tuticorin ลงวันที่ 5 มิถุนายน 1903 และตรารับ Pulicat ลงวันที่ 8 มิถุนายน 1903 สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:193:   unsold

more details

LOT NO: 194    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1903 Picture postcard in illustrated Crown Prince of Siam bearing 2 Atts and 4 Atts Rama 5 third issue tied by Bangkok2 cds. dated on 18/11/1903. Very attractive in philatelic item. (1)
2446 ไปรษณียบัตรภาพ รูปเจ้าฟ้าต่างๆ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดสาม ราคา 2 อัฐ และ 4 อัฐ ตีตรากรุงเทพฯ2 ลงวันที่18/11/1903 สภาพดี ไม่ได้ฝากส่งทางไปรษณีย์ (1)

Auction Result for LOT NO:194:   Sold at THB 3300

more details

LOT NO: 195    meaning meaning Starting: THB 14000   Approx: € 290  Download Blank POST-BID
1903 Picture postcard showing Siamese theatrical performance used from Chantabury to France bearing 3rd issue 1a & 2a for postal rate of 3a., insufficient postage thus taxed by French postage due 2x5cents, excellent strikes of 7 pmks., rare, VF(1)
2446 ป.บ.รูปภาพรูปการแสดงละคร ใช้จากจันทบุรีไปฝรั่งเศส ติดแสตมป์ชุดสาม 1อัฐ & 2อัฐ รวมค่าส่ง 3อัฐ อัตราค่าส่งไม่เพียงพอ ทางไปรษณีย์ฝรั่งได้ปรับด้วยการติดแสตมป์เพิ่ม 2x5เซ็น ตราประทับ ตราผ่าน และตรารับชัดมาก รวม 7ตรา หายากมาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:195:   unsold

more details

LOT NO: 196    meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1244  Download Blank POST-BID
1903 Rama 5 Rejected Die 11/2 Atts Postal card from Bangkok to Germany uprated with 3 postage 1 Att (#44), 1 Att (#56) and 1 Att (#69), for the total postal rate of 7 Atts, insufficient of 1 Att thus taxed on arrival 31/2 cents, tied by Bangkok 2 cds. Dated 24 August 1903, with Triangle “T” manuscripted 31/2 cents, and Kenzingen arrival postmark dated on 23 September 1903, Very nice striking, extremely rare. (1)
2446 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ชุดพระพักตร์เพี้ยน ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ติดแสตมป์เพิ่ม สำหรับฝากส่งระหว่างประเทศ โดยติดแสตมป์ชุดชั่วคราว (1 อัฐ บน 12 อัฐ #44), (1 อัฐ บน 64 อัฐ #56), และ 1 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม รวมอัตรา 7 อัฐ ขาดไป 1 อัฐ ทำให้โดนไปรษณีย์ปลายทางปรับ 3 ? เซ็นต์ ตีตรากรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 1903 พร้อมตรารับ Kenzingen ลงวันที่ 23 กันยายน 1903, เป็นไปรษณีย์บัตรพระพักตร์เพี้ยนเพียงใบเดียวเท่าที่พบที่ถูกปรับ หายากมาก สภาพดี ้หมาะสำหรับประกวด (1)

Auction Result for LOT NO:196:   Sold at THB 80000

more details

LOT NO: 197    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1904 Card Letter Rama V 12 Atts used from Korat to Denmark additional franked with 3 Atts Rama 5 third issue (#71), in total rate 15 Atts with tied by Korat cds. dated 31 January 1904, on reverse with transit Bangkok 1 and Bangkok 2 cds dated on 2 February 1904, Aarhus cds. dated on 4 March 1904. Nice and scarce usage. (1)
2447 ไปรษณียบรรณ12 อัฐ รัชกาลที่ 5 ส่งจากโคราช ไปเดนมาร์ก ติดแสตมป์เพิ่ม 3 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม รวมอัตรา 15 อัฐ (#71) ตีตราโคราช ลงวันที่ 31 มกราคม 1904 และมีตราผ่านและตราส่งออกของ กรุงเทพฯ 1 และกรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 2 มกราคม 1904 และตีตรารับ Aarhus ลงวันที่ 4 มีนาคม 1904 สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:197:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 198    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 51  Download Blank POST-BID
1904 Monochrome picture postcard, picture of fair at Benjamabopit (Dusit Park), bearing British stamp, sent within Britain on 22/2/1904, fine condition, rare. F (1)
2452 ไปรษณียบัตรรูปภาพขาวดำ ภาพงานออกร้านวัดเบญจมบพิตร ที่สวนดุสิต ติดแสตมป์อังกฤษ ส่งภายในอังกฤษ วันที่ 22/2/1904, สภาพดี หายาก F (1)

Auction Result for LOT NO:198:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 199    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1904 Monochrome picture postcard, picture of H.M. The King’s Summer Palace, bearing 4 Atts of third issue (#81), sent from Bangkok to France on 27/3/1904, fine condition, rare. F (1)
2452 ไปรษณียบัตรรูปภาพขาวดำ ภาพพระราชวังบางปะอิน ติดแสตมป์ 4 อัฐชุดสาม(#81) ส่งจากกรุงเทพไปฝรั่งเศส วันที่ 27 มิถุนายน ร.ศ.123, สภาพดี หายาก F (1)

Auction Result for LOT NO:199:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 200    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
1904 Picture postcard in illustrated Crown Prince of Siam used within England bearing GV half penny, minor damaged top & bottom. (1)
2447 ไปรษณียบัตรภาพ รูปเจ้าฟ้าต่างๆ ใช้ในอักฤษ ติดแสตมป์อักฤษ 1ดวง ขอบล่างและบนชำรุดเล็กน้อย (1)

Auction Result for LOT NO:200:   unsold
Found 1505 items, showing 151 to 200.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price