รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 197 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 197    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1904 Card Letter Rama V 12 Atts used from Korat to Denmark additional franked with 3 Atts Rama 5 third issue (#71), in total rate 15 Atts with tied by Korat cds. dated 31 January 1904, on reverse with transit Bangkok 1 and Bangkok 2 cds dated on 2 February 1904, Aarhus cds. dated on 4 March 1904. Nice and scarce usage. (1)
2447 ไปรษณียบรรณ12 อัฐ รัชกาลที่ 5 ส่งจากโคราช ไปเดนมาร์ก ติดแสตมป์เพิ่ม 3 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม รวมอัตรา 15 อัฐ (#71) ตีตราโคราช ลงวันที่ 31 มกราคม 1904 และมีตราผ่านและตราส่งออกของ กรุงเทพฯ 1 และกรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 2 มกราคม 1904 และตีตรารับ Aarhus ลงวันที่ 4 มีนาคม 1904 สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:197:   Sold at THB 10500

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 197 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price