รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 172 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 172    meaning Starting: THB 40000   Approx: € 829  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue surcharge 2 on 64atts type I-VI(#37-42) complete setof 6, very fine lightly mounted mint, very fresh, type II only 500 mintage, rare, CV=65,540THB. VF(6)
2437 รุ่นชั่วคราวแก้ราคา 2 บน 64อัฐ แบบ1-6(#37-42) ชุด 2โม่ง ครบชุด 6ดวง ยังไม่ใช้ มีฮินท์บาง สีสวยสดมาก สภาพนอก แบบ 2 ออกเพียง 500ดวงเท่านั้น หายากมาก CV=-65,540THB. (6)

Auction Result for LOT NO:172:   Sold at THB 54000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 172 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price