รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 158 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 158    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
1889, Provisional Issue, 1 Att surcharged on 2 Atts, 2 exhibit pages in details study comprising of 3 types & various subtypes, including type 1 (#21), 3 separate operations (3 & a strip of 3) & 1 combined operations (5 & block of 4) in different subtypes, type 2 (#23), squat “1”, type 3 (#22) thin “1” & plate fault, position I-6 (not ever found before), signature control mark of “Prince Prisadang”. All in mint, fine to very fine. (18)
2432 ชุดชั่วคราว 1 อัฐแก้ราคาบน 2 อัฐ บนแผ่นประกวด 2 แผ่น ศึกษาอย่างละเอียดของการแก้ราคาที่แตกต่างหลายแบบ ประกอบด้วย แบบที่ 1 (#21) ประทับแก้ราคา 3 ครั้ง (3 ดวงและแถวสามดวง) และประทับแก้ราคาครั้งเดียว (5 ดวงและบล็อกสี่) แบบที่ 2 (#23) หนึ่งอ้วน แบบที่ 3 (#22) หนึ่งผอมและ “น ติด ย” ในดวงเดียวกัน (ยังไม่เคยพบมาก่อน) และตราควบคุมซึ่งเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ แสตมป์ทั้งหมดยังไม่ใช้ สวยถึงสวยมาก (18)

Auction Result for LOT NO:158:   Sold at THB 15000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 158 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price