รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 193 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 193    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1903 Cover used from Bangkok to Pulicat, India bearing 1 Att (x2) and 12 Atts Rama 5 third issue, in total rate 14 Atts (#69, #75) with tied by Bangkok 1 cds. Dated 21 May 1903 and Bangkok 2 cds. Dated on the same day, transit Tuticorin cds. Dated on 5 July 1903 and arrival Pulicat cds. Dated on 8 July 1903. Nice and scarce usage. (1)
2446 ซองจดหมาย ส่งจากกรุงเทพฯ ไปPulicat ประเทศอินเดีย ติดแสตมป์ 1 อัฐสองดวง และ12 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม รวมอัตรา 14 อัฐ (#69, #75) ตีตรากรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 1903 และมีตราส่งออกของ กรุงเทพฯ 2 ลงวันที่วันเดียวกัน และตีตราผ่าน Tuticorin ลงวันที่ 5 มิถุนายน 1903 และตรารับ Pulicat ลงวันที่ 8 มิถุนายน 1903 สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:193:   unsold

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 193 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price