รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 192 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 192    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
1902 Commercial cover used from Royal Railway Department Bangkok to Germany bearing 12 Atts Rama 5 third issue tied by Bangkok 5 Train and Railroad cds. Dated 28 July 1902, on reverse with arrival Bestellt postmark dated on 1 September 1902. Nice usage, scarce. (1).
2445 ซองจดหมายส่งจากกรมรถไฟ กรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ติดแสตมป์ 12 อัฐ รัชกาลที่ 5 ชุดสาม ตีตรากรุงเทพฯ 5 ลงวันที่ 28/7/1902 มีตรารับ Bestellt ลงวันที่1/9/1902 สภาพดี หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:192:   unsold

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 192 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price