รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 4, showing item 188 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 188    meaning meaning Starting: THB 20000   Approx: € 414  Download Blank POST-BID
1900 Local registered postcard (King Rama V first issue), sent within Bangkok, additional bearing 4 Atts surcharged on 12 Atts type II (#62) for local registered rate, tied by Bangkok 2 cds on 23/5/1900, received in Bangkok 1 (Native cds) on 24/5/1900, handstamped square box "R" with numericin manuscript, registered postcard is rare. F-VF (1)
2443 ไปรษณียบัตรรุ่นแรกส่งลงทะเบียนภายในกรุงเทพฯ ติดแสตมป์เพิ่ม 4 อัฐแก้บน 12 อัฐ แบบ 2 (#62) สำหรับค่าส่งลงทะเบียนภายในประเทศ ประทับตรากรุงเทพ 2 ภาษาอังกฤษล้วน วันที่ 23/5/1900 ตรารับกรุงเทพ 1 ภาษาไทยล้วนวันที่แบบ ร.ศ. ในวันถัดไป ตอกตราลงทะเบียนสี่เหลี่ยม "R" ลงเลขที่ด้วยลายมือ ไปรษณียบัตรลงทะเบียนภายในประเทศหายากมาก สภาพสวย-สวยมาก (1)

Auction Result for LOT NO:188:   Sold at THB 62000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 4, showing item 188 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price