รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 17 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 17    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 124  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1897, Receipt of paddy field tax, issue at Chantabury dated 28 July R.S.115 (1897), bearing 4 x Two Salung and Fuang, all overprinted R.S.114, making up 2 Baht & 1 Fuang, the receipt is still in excellent condition with minor rough edges, extremely rare. VF (1)
“อากรค่านาชุดแรก” 2440 ใบเสร็จรับเงินอากรค่านาออกที่จันทรบุรีลงวันที่ 28 กรกฎาคม ร.ศ.115 ติดอากรค่านาชุดแรกพิมพ์ทับ “เวรพัสดุ ร.ศ.114” 4 x สองสลึงและเฟื้อง รวมเป็นสองบาทหนึ่งเฟื้อง เอกสารมุมหยาบเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในสภาพที่ดีมาก หายากมาก VF (1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 12500

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 17 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price