รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 18 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 18    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1877. Selection of Agriculture Tax - First Issue 14 difference denominations or colours total 40 values in strips of 2's, 3's or 4's, mixed condition, inspection recommended F.(40)
“อากรค่านาชุดแรก” 2420 กลุ่มอากรค่านาชุดแรก 14 สีหรือราคาต่างกัน รวมจำนวน 40 ดวง เป็นคู่ 2-4 แนวตั้งทั้งหมด สภาพปะปน เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ (40)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 34000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 18 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price