รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 21 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 21    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - Second Issue”, 1898, provisional issue 8 Atts on 1 Baht, normal “๘” & small “๘”, upper left corner block of 6 with minor surcharge defects, total 8 values all without gum, F (8)
“อากรค่านาชุดสอง” 2441, 1 บาทแก้ราคาเป็น 8 อัฐ ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว เลข “๘” แตกต่างกัน อย่างละดวง และบล็อก 6 มุมบนซ้าย รวม 8ดวง สภาพสวย F (8)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 21000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 21 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price