รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 34 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 34    meaning meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  Download Blank POST-BID
“Long Green Revenue – Court Fee”, 1900, surcharged “Att” Series unmounted mint, 2a.on 40b., 3 values showing 3 difference positions of “๒”, “๒” close to “ราคา”,“๒” center between “ราคา” & “อัฐ” (one short perf. at upper left corner),“๒” close to “อัฐ”,original gum but tropicalized as usual, scarce Series F (3)
“อากรศาล - ฤชากร” 2443, แก้ราคา “อัฐ” ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ 2 อัฐบน 40 บาท จำนวน 3ดวง เลข “๒” ตำแหน่งแตกต่างกันทั้ง 3ดวง “๒” ชิด “ราคา”, “๒” อยู่ตรงกลางระหว่าง “ราคา” และ “อัฐ”(ฟันสั้นหนึ่งซีกที่มุมบนซ้าย) และ “๒” ชิด “อัฐ” สภาพกาวเดิมซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายากมาก F (3)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 27000

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 34 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price