รายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 48.20THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 9 from total of 1505     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 9    meaning meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
“Agriculture Tax - First Issue”, 1877, “Two Salung value” (perf. 11.5) in 6 difference colours and various overprinted “Wen Pas Sa Du”, some minor fault. F (6)
“อากรค่านาชุดแรก” 2420 ราคา “สองสลึง” (ปรุฟัน 11.5) 6 สีแตกต่างกัน พิมพ์ทับ “เวรพัสดุ” หลากหลายปี บางดวงชำรุดเล็กน้อย F (6)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 9800

เงื่อนไขการประมูล แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ ลงทะเบียน พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 9 from total of 1505    Previous Item | Next Item

        

        We accept without charges only on the day of auction 9th August 2009; otherwise 1.5% surcharge.
        Purchaser's premium of 7.49% will be added to the Hammer's price