LOT NO: 294    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  
1912 Rama VI's definitive Vienna printing 2st.-20b. (#148-58) complete set of 12 values, high value 10 & 20b. light stains, others very fresh lightly mounted mint, rare, CV=28,000THB. VF(12)
2455 ชุดรัชกาลที่ 6 พิมพ์เวียนนา 2สต. - 20บาท(#148-58) ยังไม่ใช้ครบชุด 12 ดวง 10 & 20บ.มีคราบเหลือง นอกนั้นสภาพนอกกาวขาวสวย มีฮินท์บาง หายาก CV=28,000THB. VF(12)LOT NO: 295    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 82  
1912, King Rama VI, Vienna printing proof on gummed paper of the vignette Baht value imperforated showing dark grey, brown gum, rare. F(1)
2455 ชุดรัชกาลที่ 6 พิมพ์เวียนนา ปรู๊ฟตัวอย่างเฉพาะพระรูปของราคาบาทบนกระดาษมีกาว ไม่ปรุรู แสดงให้เห็นสีเทาดำ กาวน้ำตาล หายาก F(1)LOT NO: 296    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  
1912-1914 Coupon reponse international 10 Atts (2), tied by Bangkok 1 on 17/8/1914 & Zurich 10/10/1914 (1), tied by Korat on 11/3/1913 & Berlin 21/7/1913 (1), fine condition, rare. F (2)
2455-2457 วิมัยบัตรราคา 10 อัฐ (2) ประทับตรากรุงเทพ 1 วันที่ 17/8/2457 & ซูริก วันที่ 10/10/1914 (1), ประทับตราโคราช วันที่ 11/3/2456 & เบอร์ลิน วันที่ 21/7/1913 (1), สภาพดี, หายาก F (2)LOT NO: 297    meaning meaning meaning Starting: THB 40000   Approx: € 829  
1912-1940, Early railroad P.O. cancels of Siam, study on 14 exhibit pages, including Ban Pha Chi, Khlong Ta Kot, Ban Mo, Bangkok Noi, Thung Song, Ban Na San, Ban Pong, Geng Koi, Huey Mood, Hun Hin, Lad Bua Kao, Ban Din Lan & etc, interesting item, some damaged, mixed condition, inspection recommended (14) Ex.H.R.Blakeney
2455-2483 ไปรษณีย์รถไฟสยามในยุคแรก บนแผ่นประกวด 14 แผ่น ศึกษาอย่างละเอียด ประกอบด้วยสถานีรถไฟ บ้านภาชี คลองตาคด บ้านหมอ บางกอกน้อย ทุ่งสง บ้านนาสาน บ้านโป่ง แก่งคอย ห้วยมุด หัวหิน ลาดบัวขาว บ้านดินลานและอื่นๆ สภาพปะปน มีสภาพไม่ดีอยู่บ้าง เป็นรายการที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ (14)LOT NO: 298    meaning Starting: THB 2800   Approx: € 58  
1913 Cover used from Chumporn to England bearing Rama 6 Vienna surcharged provisional issue (5 St. on 6 St. and 10St. on 12 St.) tied by Chumporn c.d.s. dated 10 January 1913, on reverse with transit Bangkok c.d.s. dated 20 January 1913, flap missing, F (1)
2457 ซองจดหมาย ส่งจากชุมพรไปอังกฤษ ติดแสตมป์ชุดเวียนนาแก้ราคาชั่วคราว รัชกาลที่ 6 (5สต. บน 6สต. และ 10สต. บน 12 สต.) ประทับตราชุมพร วันที่ 10 มกราคม 1913 ด้านหลังตีตราผ่านกรุงเทพฯ วันที่ 20 มกราคม 1913 บางส่วนฝาซองด้านหลังขาดหายไป น่าสนใจ F(1)LOT NO: 299    meaning meaning Starting: THB 25000   Approx: € 518  
1913-15 King Rama 6 Vienna Provisional issue 10st. on 12st. used block of 4, error “Imperforated between Horizontal pair (#161b), some tropical stains, extremely rare, CV=40,000THB F-VF(4)
2457-59 ชุดชั่วคราว รัชกาลที่ 6 เวียนนาพิมพ์แก้ 10 สค.บน12 สต. (#161b) ใช้แล้ว ตลกไม่ปรุระหว่างคู่แนวนอนบล็อก 4 สภาพดี CV= 40,000THB (F-VF4)LOT NO: 300    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 124  
1914 Registered cover from Bangkok to France bearing Vienna provisional issue 15 on 28st. 4x#162 for poatal rate of 60st., tied by Bangkok 2 pmks twice, arrivalpmkon reverse, top edge with some damage and sealed by official French label with 5 French pmks on the seal. F-VF(1)
2457 ซองลงทะเบียนจากกรุงเทพฯไปฝรั่งเศส ติดแสตมป์รุ่นชั่วคราว เวียนนาแก้ 15 บน 28สต.จำนวน 4ดวง ประทับตรา กรุงเทพฯ 2 และตรารับ ขอบบนมีการชำรุดระหว่างเดินทางและได้ปิดทับด้วยป้ายผนึกของฝรั่งเศสพร้อมตราประทับบนป้ายผนึก 5ตรา F-VF (1)LOT NO: 301    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  
1914, picture postcard, flag of Siam (elephant), bearing 5 Marks Deutsches Reich, sent within Germany, tied by Hamburg on 20/3/1914, beautiful fresh colour, fine condition, very rare. F (1)
2457 ไปรษณียบัตรรูปภาพ ธงช้างสยาม ติดแสตมป์ 5 มาร์กของประเทศเยอรมนี ไปรษณียบัตรส่งถึงผู้รับภายในประ เทศเยอรมนี ประทับตราเมืองแฮมเบิก วันที่ 20/3/1914 (พ.ศ.2457) สภาพดี สีสวยมาก หายากมาก F (1)LOT NO: 302    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  
1915 Cover used from Bangkok to India bearing 3 Satang strip of 3 Rama 6 Vienna issue in total rate 15 Satang tied by bangkok cds. dated 17 August 1915, on reverse with transit postmark of Bangkok 2 cds. dated on 17 August 1915, Dhanushkodi-F cds. dated 4 September 1915 and arrival Bangalore cds. dated 6 September 1915, nice usage. (1)
2458 ซองจดหมาย ส่งจากกรุงเทพฯ ไป อินเดีย ติดแสตมป์3 สตางค์ (strip of 5) รัชกาลที่ 6 ชุดเวียนนา ตีตรากรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 17 August 1915 มีตราผ่าน ลงวันที่ 4 August 1915 และตรารับลงวันที่ 6 September 1915 ด้านหลังประทับตราเซ๊นเซอร์เพื่อตรวจสอบ น่าสนใจ หายาก (1)LOT NO: 303    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
1915 Document of Royal Siamese Army (7 pages intact) bearing 3 Satang King Rama VI (Vienna issue) for inland printed matter rate, sent from Bangkok on 7/9/1915 and received in Ubol on 23/9/1915, inland printed matter rate is very rare. F-VF (1)
2458 หนังสือข้อบังคับการบรรจุและปลดนายสิบของกองทัพบก (จำนวน 7 หน้า ไม่หลุดออกจากกัน) ติดแสตมป์รัชกาลที่ 6 (ชุดเวียนนา) ราคา 3 สตางค์ สำหรับอัตราค่าฝากส่งสิ่งตีพิมพ์ภายในประเทศ ส่งจากกรุงเทพฯ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2458 ถึงผู้รับที่อุบลราชธานีวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2458 สิ่งตีพิมพ์ส่งภายในประเทศหายากมาก สภาพสวย-สวยมาก (1)LOT NO: 304    meaning meaning meaning Starting: THB 2000   Approx: € 41  
1915 Rama V Wat Jang surcharge 2st.on 1a.(#163, 163b) unused without gum block of 4, lower right value variety of #163b, scarce in multiple, F, CV=3,100THB. (4)
2458 รัชกาลที่ 5 ชุดวัดแจ้งแก้ราคา 2สต.บน 1อัฐ(#163, 163b) ยังไม่ใช้บล๊อก 4 ไม่มีกาว ดวงล่างขาวตลก #163b หายากเป็นบล๊อก F. CV=3,100THB. (4)LOT NO: 305    meaning meaning Starting: THB 7000   Approx: € 145  
1916-1930 Lot of 5 various postally used picture postcards, period of Rama VI - Rama VII, some provincial postmarks, very interesting lot, mixed condition, inspection recommended F-VF (5)
2459-2473 กลุ่มไปรษณียบัตรรูปภาพใช้แล้ว จำนวน 5 ชิ้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงรัชกาลที่ 7 มีตราประทับต่างจังหวัดอยู่หลายชิ้น สภาพปะปน เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ F-VF (5)LOT NO: 306    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  
1917 Censored cover used from Bangkok to Pulicat, India bearing 15 Satang pair London Printing (#170) tied by Bangkok G.P.O. cds. dtea:on 25 May 1917, with transit cds. of Dhanoshiodi dated 13 June 1927, and arrivalt cds. of Chingleput and Penneri cds. dated on 15 June 1927, on reverse with Censored marking, nice and scarce usage. (1)
2460 ซองเซ็นเซอร์ ส่งจากกรุงเทพฯ ไป อินเดีย ติดแสตมป์15 สตางค์ รัชกาลที่ 6 ชุดลอนดอน หนึ่งคู่ ตีตรากรุงเทพฯ 2 ลงวันที่ 25 May 1917 มีตราผ่านกรุงเทพฯ 1 ลงวันที่13 May 1917 และตรารับลงวันที่ 15 June 1917 ด้านหลังประทับตราเซ๊นเซอร์เพื่อตรวจสอบ น่าสนใจ หายาก (1)LOT NO: 307    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1037  
1918 "Red Cross" 2st..-20b (#177-87) complete set of 11 in extremely fresh gum mounted mint, 1b.-20b. surcharge of Type I, all with usual violet control on reverse, extremely difficult to find in this fresh condition, high vale 20b. with only 500 mintage. CV=80,000++THB. VF(11)
2461 ชุดกาชาดลอนดอน 2สต.-20บ. ยังไม่ใช้ 11 ดวงชุด กาวขาวสดมาก มีฮินท์ สภาพนอกสวยมาก ชนิดราคา 1-20บ.เป็นการแก้แบบแรก ทุกดวงมีตราคอนโทรสีม่วงที่ด้านหลัง หายากมากๆในสภาพนี้ ชนิดดวงราคา 20 บาทออกเพียง 500 ดวงเท่านั้น CV=80,000++THB. VF(11)LOT NO: 308    meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
1918 Inland postal card Garuda issue 3st. light green used from Scout’s Camp at Ban Pong - Rajbury to Bangkok, the card was sent during Scout’s training program activities at the Scout’s Camp tied by Ban Pong cds and red rectangular box censor passed by Chief of Scout’s operations, reverse content mentioned about the program of Scout’s training and Scout’s activities, very scarce in Scout philatelic postal history. Unusual and very attractive, two file holes on card, but not effect to the postage, F-VF(1)
2460 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 6 รุ่นครุฑบิน 3สต.เขียวอ่อน ส่งมาจากค่ายสนามประลองยุทธเสือป่า ณ บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปกรุงเทพฯ ประทับตรา"บ้านโป่ง" ส่งในช่วงระหว่าง ที่มีการซ้อมรบเสือป่า(การประลองยุทธเสือป่า) ทำให้ต้องมีการตรวจสอบเอกสารต่างๆก่อนออกจากค่ายซ้อมรบฯ ตราตรวจสอบสีแดงสี่เหลี่ยมตรงกลางรูปกระบี่ไขว่ "กรมเสนาธิการเสือป่า ตรวจสอบ ส่งได้" และมีตรารับกรุงเทพฯ เป็นชิ้นที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับกิจการเสือป่าในสมัยรัชกาลที่ 6 ไปรษณียบัตรถูกเจาะรูสองรู หายากมาก (1)LOT NO: 309    meaning Starting: THB 15000   Approx: € 311  
1918 Rama 6 Postal card 3st. uprated by Red Cross issue value 2 st. used from Bangkok to England, tied by Bangkok 2 cds dated on 6 September 1918, also with arrival London Slogan postmark "FEED dated THE GUNS WITH WAR BONDS"on 16 November 1918, card was re-directed to new address, nice usage, rare, (1)
2461 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 6 รุ่นเพาะช่าง ส่งจากกรุงเทพฯ ไปอังกฤษ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 6 ชุดกาชาด 2 สต. (#177) สำหรับค่าส่งไปต่างประเทศ ประทับตรากรุงเทพ 2 วันที่ 6/9/1918 มีและตรารับ เป็นแบบสโลแกน ของลอนดอน ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 1918 ไปรษณียบัตรถูกส่งต่อไปยังที่อยู่อีกครั้ง เนื่องจากผู้รับได้ย้ายที่อยู่ไป หายากสำหรับไปรษณียบัตรที่ติดเพิ่มสำหรับส่งต่างประเทศ สภาพสวย-สวยมาก (1)LOT NO: 310    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  
1918 Red Cross Donation Acknowledgement which issue by Siam Red Cross Society, this item was given to the Donors 360 Satang, this document affixed 3 values of Rama 6 Red Cross issue 1 – 3 Baht. Very attractive, few torn on top (1)
2461 ใบบริจาคการกุศลที่ระลึก จากสภากาชาดไทย ออกให้แก่ผู้บรืจาดเงิน 360 สตางค์ เอกสารดังกล่าว ผนึกแสตมป์ชุดกาชาดลอนดอน จำนวน 3 ดวง ราคา 1 บาท,2 บาท และ 3 บาท สภาพดี น่าสนใจ มีรอยขาดเล็กน้อย (1)LOT NO: 311    meaning meaning Starting: THB 20000   Approx: € 414  
1920 King Rama VI "Garuda" 2st.-50st. (#199-210), complete set of 12 block of 4 in very fresh unmounted mint, all blocks with margins or corner margins, rare in this condition. CV=20,000THB. (48)
2470 ชุดปีกครุฑรัชกาลที่ 6 2สต.-50สต.(#199-210) ครบชุด 12ดวง บล๊อก 4 ยังไม่ใช้ ไม่มีฮินท์ สีสดมาก สภาพนอก ทุกบลีอกมีขอบหรือมุมสวยมากๆ VF. CV=20,000THB (48)LOT NO: 312    meaning Starting: THB 27000   Approx: € 560  
1920 King Rama VI Scout Fund 1st, 2nd & 3rd Issue 2st.-1t.. (#211-229), fresh mounted mint, complete series of 19 values, CV=47,000THB. (19)
2462 ชุดบำรุงเสือป่า ชุดแรก ชุดสอง และชุดสาม 2สต.-1บ.(#211-229) ยังไม่ใช้ มีฮินท์บาง กาวขาวสด ครบทั้งสามชุด รวม 19ดวง VF. CV=47,000THB (19)LOT NO: 313    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  
1920 Registered cover used from Bangkok to Austria bearing 5 St.(x4) Rama 6 garuda issue and Rama 6 Provisional issue (10St on 12St.) x2, tied by Bangkok 1 cds. dated 9 August 1920, On reverse Rindrach arrival postmark dated 16 September 1920. Nice usage, scarce (1)
2463 ซองลงทะเบียน จากกรุงเทพฯไปออสเตรีย ติดแสตมป์รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ราคา 5สต. จำนวน 4 ดวง และชุดชั่วคราว (10สต. แก้บน 12สต,) ตีตรากรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 9/8/1920 ด้านหลังซองมีตรารับ ลงวันที่ 16/9/1920 หายาก สภาพสวย (1)LOT NO: 314    meaning meaning meaning Starting: THB 11000   Approx: € 228  
1920-1925, Early air mail of Siam, study on 9 exhibit pages, including various square & rectangle early air mail postmarks (x5), 2 postcards & 7 covers tieds by various air mail postmarks, interesting item, inspection recommended. F-VF (9) Ex.H.R.Blakeney
2463-2468 อากาศไปรษณีย์สยามในยุคแรก บนแผ่นประกวด 9 แผ่น ศึกษาอย่างละเอียด ประกอบด้วย ตราประทับแบบสี่เหลี่ยมของอากาศไปรษณีย์หลากหลายแบบ (x5) ไปรษณียบัตร 2 แผ่น ซองจดหมาย 7 ซองประทับตราอากาศไปรษณีย์จากที่ต่างๆ เป็นรายการที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ สภาพดีถึงดีมาก F-VF (9)LOT NO: 315    meaning meaning Starting: THB 24000   Approx: € 497  
1920-26 Rama 6 Garuda issue fresh mounted mint complete set of 12(#199-210), additional rare perforation variety(#206a, #210a), all on album page with showing all different type printing and information. VF (14)
2462-68 รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ครบชุด 10 ดวง ราคา 2สต. ถึง 50สต.(#199-210) รวมมีปรุฟันพิเศษอีก 2 ดวง ราคา15สต. ปรุฟัน 12 ? (#206a) และดวง 50สต. ปรุฟัน 12 ? (#210a) สภาพดี ทั้งหมดอยู่บนอัลบั๊มชีท น่าสนใจ หายาก (14)LOT NO: 316    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  
1921 Inland Cover used from Bandon to Bangkok bearing 15 St. (x2) Rama 6 London issue and 10 St. Rama 6 Garuda issue in total rate 40 St. tied by Bandon cds. dated on 24 May 1921, on reverse with arrival Bangkok 1 cds. dated on 27 May 1921, nice usage. Scarce (1)
2464 ซองส่งภายในประเทศ จากบ้านดอน มายังกรุงเทพฯ ติดแสตมป์ 15สต.หนึ่งคู่ ชุดรัชกาลที่ 6 พิมพ์ลอนดอน และดวง 10สต. รัชกาลที่ 6 ปีกครุฑ รวมอัตรา 40สต. ลงวันที่ 24/5/1921 ด้านหลังมีตรารับกรุเทพฯ1 ลงวันที่ 27 /5/1921 สภาพดี หายาก (1)LOT NO: 317    meaning meaning Starting: THB 48000   Approx: € 995  
1921 Rama 6 scout’s fund 3rd issue in complete set of 7 in Block of 4, unmounted mint, original gum but tropicalized as usual. CV=48,000THB (28)
2464 แสตมป์รัชกาลที่ 6 ชุดบำรุงเสือป่า ชุดที่ 3 ครบชุด (#223-229) บล๊อกสี่ สภาพกาวเดิม ซึ่งเหลืองเป็นปกติ หายาก CV=48,000THB (28).LOT NO: 318    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 82  
1921-7 Selection 5 postally used covers from Bhuket to Southern India, bearing various Rama VI's issues, nice cancellations. VF(5)
2464-70 กลุ่มซองใช้แล้วจาก ภูเก็ดแสตมป์ ส่งไปทางของอินเดียตอนใต้ จำนวน 5ซอง ติดแสตมป์ ร.6 หลากหลายชนิด ตราประทับชัดมาก VF(5)LOT NO: 319    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
1923 Rama 6 Postal card 3 Satang Green color sixth series, printed by Waterlow & Sons, in used from Ban Khmer to Bangkok tied by train and railroad postmark “Ban Khmer” and arrival Bangkok cds. Dated on 19 March 1923. Nice usage, scarce (1)
2466 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ราคา 3 สต. เขียว พิมพ์ที่ Waterlow ใช้แล้ว ส่งจากบ้านเขมร มายังกรุงเทพฯ ตีตรารถไฟ “บ้านเขมร” พร้อมตรารับ กรุงเทพฯ ลงวันที่ 19 มีนาคม สภาพดี หายาก (1)LOT NO: 320    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
1923 Rama 6 Postal card 3 Satang Green color sixth series, printed by Waterlow & Sons, in used from Chachengchao to Bangkok tied by Bamboo killer postmark and sent by train showing with official Petriew (Metal handstamp in black rectangle), with Bangkok 5 cds. Dated 19 March 1923 and Bangkok 1 cds. Dated on 19 March 1923, nice usage. (1)
2466 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ราคา 3 สต. เขียว พิมพ์ที่ Waterlow ใช้แล้ว ส่งจากแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา มายังกรุงเทพฯ ส่งผ่านไปรษณีย์ฯรถไฟ ตีตราแปดริ้ว (เป็นตราเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำ) แต่ไม่ได้ประทับบนดวงแสตมป์ จึงถูกตีตราด้วยตรามืด มีตราผ่านและตรารับ กรุงเทพฯ 5 และกรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 19 มีนาคม 1923 สภาพดี หายาก และน่าสนใจ (1)LOT NO: 321    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
1923 Registered airmail cover from Roi-Et to Switzerland bearing 10 values of various provisional surcharges, total postal rate of 60st., obv. tied by 3 special Roi-Et large aero-postmarks, registered box, rev. transit special Bkk1 aero-postmark, Bkk1, Bkk2 & arrival pmks, very attractive item, VF(1)
2466 จดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์อากาศจากร้อยเอ็ดไปประเทศสวิส ติดแสตมป์9วแก้ราคาต่างๆ 10ดวง รวมค่าส่ง 60สต. ประทับตราร้อยเอ็ดแบบพิเศษไปรษณีย์อากาศ 3ตรา ด้านหลัง ตรากรุงเทพ1แบบพิเศษ ตรากรุงเทพฯ1 ตรากรุงเทพฯ2 และตรารับปลายทาง สีสันสวยมาก VF(1)LOT NO: 322    meaning Starting: THB 7400   Approx: € 153  
1923 Registered cover used from Bangkok to Cairo, Egypt bearing various Rama 6 issues with total postal rate of 62st.. tied by Bangkok 2 c.d.s. dated on 31 May 1923 ,on reverse with transit postmark of Singapore and three different arrival postmark of Bular and Cairo dated on 24 & 25 June 1923, nice usage.VF(1)
2466 จดหมายลงทะเบียน ส่งจากกรุงเทพฯ ไปไคโร ประเทศอียิปต์ ติดแสตมป์รัชกาลที่ 6 ชุดต่างๆ พร้อมชุดแก้ชั่วคราว รวมค่าส่ง 62สต. ตีตรากรุงเทพฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 1923 ด้านหลังมีตราผ่านสิงคโปร์ วันที่ 5 มิถุนายน 1923 และมีตรารับไคโรอีก 3 ตรา ลงวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 1923 หายาก VF. (1)LOT NO: 323    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
1924 Cover used from Nakornsithammarat to Bangkok bearing 10 Satang Rama 6 London issue (#169 damaged) tied by train and railroad postmark of “Chumtang Tungsong/ Royal States Railways” dated on 6 June 1924, on reverse with arrival Bangkok 1 cds. Dated 9 June 1924, nice usage, scarce. (1)
2466 จดหมายส่งภายในประเทศ จากนครศรีธรรมราช มายังกรุงเทพฯ ติดแสตมป์ 10สต. รัชกาลที่ 6 ชุดลอนดอน ตีตรารถไฟ “ชุมทางทุ่งสรง” ลงวันที่ 6 มิถุนายน 1924 ด้านหลังมีตรารับกรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 1924 หายาก น่าสนใจ (1)LOT NO: 324    meaning Starting: THB 1300   Approx: € 26  
1925 Airmail 1st issue 2st. - 1b. set of 8 (#230-7) mounted mint, light brown gum, 3st. thin on reverse, F. CV=3,000THB. (8)
2467 ไปรษณีย์อากาศชุดที่ 1 ครบชุด 8ดวง(#230-7) มีฮินท์บาง กาวเหลือง ดวง 3สต.หลังบาง F. CV=3,000THB. (8)LOT NO: 325    meaning meaning Starting: THB 1200   Approx: € 24  
1925 Airmail 1st issue 2st. - 1b. set of 8 (#230-7) unused lightly mounted mint, light brown gum, 15st. Minor thin. F. CV=3,000THB. (8)
2467 ไปรษณีย์อากาศชุดที่ 1 ครบชุด 8ดวง(#230-7) ยังไม่ใช้ มีฮินท์บาง กาวน้ำตาลอ่อน ดวง 25สต.หลังบาง CV=3,000THB. (8)LOT NO: 326    meaning meaning Starting: THB 8000   Approx: € 165  
1925 Rama 6 Postal card 3 Satang Green color sixth series, printed by Waterlow & Sons, in used from Maruekatayawan Royal Palace at Pracubkirikhun province to Bangkok tied by Court Office cds. Dated 2 June 1925 and arrival Bangkok 10 cds. Dated on 3 June 1925. Extremely rare usage. Note: this Court Office postmark was used in Bureau of the Royal Household in Bangkok only, except when the Royal Proceed to provincial Palace. (1)
2468 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ราคา 3 สต. เขียว พิมพ์ที่ Waterlow ใช้แล้ว ส่งจากพระราชวังมฤคทายวัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังกรุงเทพฯ ตีตราราชสำนัก ลงวันที่ 2 มิถุนายน 1925 พร้อมตรารับกรุงเทพฯ 10 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 1925 สภาพดี หายากมากๆ ที่ใช้ตราประทับแบบนี้ส่งนอกสำนักพระราชวัง หมายเหตุ ตราประทับราชสำนักโดยทั่วไปจะใช้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ฯ ที่ประจำอยู่ในสำนักพระราชวัง ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพฯ เท่านั้น นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังต่างๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด ตราประทับดังกล่าวก็จะถูกนำไปใช้ ณ พระราชวังนั้นๆ เป็นการชั่วคราวด้วย ถือว่าหายากมากๆ (1)LOT NO: 327    meaning Starting: THB 2200   Approx: € 45  
1925 Registered cover from Bangkok to Austrai bearing Garuda issue 2x25st. & Airmail 10st. For total postal rate of 60st. tied by Bangkok2. VF(1)
2467 ซองลงทะเบียนจากรุงเทพฯไปออสเตรีย ติดแสตมป์ชุดครุฑบินราคา 2x25สต.& ชุดอากาศฯ 10สต. รวมค่าส่ง 60สต. ประทับตรา กรุงเทพฯ2 VF(1)LOT NO: 328    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
1925-1926 Lot of 3 various early air mail covers, period King Rama VI, tied by small airplane postmarks of Roi Etch, Nagor Rajasima, Ubol, Bangkok 10, all in postal use, very interesting lot, inspection recommended F-VF (3)
2467-2468 กลุ่มซองจดหมายส่งทางอากาศไปรษณีย์ จำนวน 3 ซองใช้แล้ว ในสมัยรัชกาลที่ 6 ประทับตราเครื่องบินขนาดเล็กของ ร้อยเอ็จ นครราชสีมา อุบล กรุงเทพ 10 สภาพสวยถึงสวยมาก เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ กรุณาตรวจสอบ F-VF (3)LOT NO: 329    meaning Starting: THB 1000   Approx: € 20  
1927 Picture Postcard used from Ayudhya to Chieng Mai bearing 3 St. Rama 6 Garuda issue tied by Ayudhya cds. Dated 5 February 1927, and transit Bangkok cds. dated 5 February 1927 and arrival Chieng mai cds. dated 10 February 1927. Fine used. (1)
2470 โปสการ์ดรูปภาพ ส่งจากอยุธยาไปเชียงใหม่ ติดแสตมป์ รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ราคา 3 สตางค์ ตีตราอยุธยา ลงวันที่ 5/2/1927 มีตราผ่านกรุงเทพฯ ลงวันที่ 5/2/1927 และตรารับเชียงใหม่ ลงวันที่10/2/1927 สภาพดี (1)LOT NO: 330    meaning meaning Starting: THB 8000   Approx: € 165  
1927 Rama 6 Postal card 3 Satang Green color sixth series, printed by Waterlow & Sons, in used from Chonburi to Bangkok tied by Chonburi cds. Dated 1 June 1927 with Boxed Metal Slogan cancellation “The Rate for Telegrams has been Reduced. It is Better to Use Telegrams” with Bangkok arrival cds. Dated on 3 June 1927. Nice usage. (1)
2470 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ราคา 3 สต. เขียว พิมพ์ที่ Waterlow ใช้แล้ว ส่งจากชลบุรี มายังกรุงเทพฯ ตีตราชลบุรี ลงวันที่ 1 มิถุนายน 1927และมีตราสโลแกน สี่เหลี่ยมใหญ่เขียนไว้ว่า “ค่าคำโทรเลขลดลงแล้ว ควรใช้โทรเลข” พร้อมตรารับ กรุงเทพฯ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 1927. สภาพดี หายาก (1)LOT NO: 331    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 82  
1927 Registered cover used from Bangkok to Austria bearing 3St. & 10St. Rama 6 Garuda issue and 2St., 5St., and 10St. Airmail issue in total 30St. rate tied by Bangkok2 cds. dated 14 June 1926, Fine used, scarce (1)
2470 ซองลงทะเบียนส่งจากกรุงเทพฯ ไปยังออสเตรีย ติดแสตมป์รัชกาลที่ 6 ชุดปีกครุฑ ราคา 3สต. และ 10 สต. กับชุดอากาศไปรษณีย์ ราคา 2สต., 5สต., และ 10สต. ตีตรากรุงเทพ2 ลงวันที่ 14/6/1926 สภาพดี น่าสนใจ (1)LOT NO: 332    meaning meaning Starting: THB 12000   Approx: € 248  
1929 Airmail cover used from Bangkok to USA bearing 25 Satang block of 4 Airmail issue(#235), in total rate 1 Baht tied with Airplane special Bangkok G.P.O. postmark dated on 5 December 1929, on reverse with arrival New York cds. dated 24 December 1929, nice item in usage. (1)
2472 ซองจดหมายส่งทางไปรษณีย์อากาศ จากกรุงเทพฯ ไปอเมริกา ติดแสตมป์25 สตางค์ อากาศปรษณีย์อากาศ (#235) ตีตราไปรษณีย์กลาง พร้อมตราเครื่องบิน ลงวันที่ 5 ธันวาคม 1929, ด้านหลังมีตรารับ นิวยอร์ก ลงวันที่ 24 ธันวาคม 1929 สภาพดี หายาก (1)LOT NO: 333    meaning meaning Starting: THB 60000   Approx: € 1244  
1930-1936, Complete set of air mail second issue, almost full sheet, 80 stamps of 2st., 5st., 10st., 15st., full sheet, 100 stamps of 25st., 50st., some split or reinforced perfs held together with hinges, some minor faults on edges, some stains and brown gum. Cat.,value 1,200 Baht x 80 sets total 96,000 Baht. Low starting price. F-VF (500)
2473-2479 อากาศไปรษณีย์ชุดสองครบชุด เกือบเต็มแผ่น (80 ดวง) ราคา 2 สต. 5 สต. 10 สต. 15 สต. เต็มแผ่น (100 ดวง) ราคา 25 สต. 50 สต. ฟันแสตมป์บางแผ่นแยกหลายส่วนและยึดติดด้วยกระดาษฮินท์ ขอบของบางแผ่นชำรุด มีครอบเหลืองบางแผ่น บางแผ่นกาวน้ำตาล ราคาคู่มือ 1,200 บาท x 80 ชุดเท่ากับ 96,000 บาท ราคาเริ่มต่ำมาก F-VF (500)LOT NO: 334    meaning meaning meaning Starting: THB 28000   Approx: € 580  
1948-1955; Huge Dealer stocks in one large stock album from early Rama IX period, mostly 1st issue, 2nd issue & Coronation issues, with partial or full pmks, numerous high values, conditions are mostly clean fine to very fine, from the owner's list with huge catalog values over 167,000+Baht with over 10,000 values. Good inspection will worth more with several nice clean early postmarks (10,000+)
สต๊อกเหมาะสำหรับพ่อค้า ประกอบด้วยแสตมป์ใช้แล้วสมัยรัชกาลที่ 9 กว่า 10,000ดวง ราคาคู่มือมากกว่า 167,000บาท ส่วนใหญ่เป้นชุด สยาม ไทยแลนด์ และชุดบรมราชาภิเษก ตราประทับชัดถึงชัดมาก สภาพหลากหลาย ควรตรวจสอบให้ชัดเจน (10,000+)LOT NO: 335    meaning meaning Starting: THB 10000   Approx: € 207  
Group of Cover and postal card during Rama 6 and Rama 7 period, mostly used in different postal rate, some with Censored, Registered rate, Airmail with Registered rate, etc. and including one picture postcard in mint in illustrated of Rama 5 postage stamp and coat of Arms. Very attractive and scarce usage (16)
กลุ่มซองจดหมายส่งจริง และโปสการ์ด ในช่วงรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วยซองที่มีการใช้อัตราฝากส่งที่แตกต่างกันไป มีทั้งแบบธรรมดา ส่งภาคพื้น ส่งทางอากาศ รวมทั้งส่งแบบลงทะเบียน บางซองผ่านการตรวจสอบ เซ็นเซอร์ บางซองส่งผ่านเมลือากาศที่หายาก เป็นรายการที่ประกอบด้วยอัตราค่าฝากส่งที่หลากหลาย รวมมีไปรษณียบัตรภาพแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดวัดแจ้ง พร้อมตราแผ่นดิน แบบยังไม่ใช้อีกหนึ่งใบ ทั้งหมดสภาพดีน่าสนใจ (16)