LOT NO: 761    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 62  
"Beads" from Southern of Thailand, 8 pcs., very colorful. (8)
ลูกปัดโบราณ จากทางภาคใต้ของไทย จำนวน 8ชิ้น สีสันสวยมาก (8)LOT NO: 762    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 165  
Painting: Oil on Canvas "King Bhumiphol" the King at work with camera by Jirawat, size 44x60cm, signed in Thai, dated April 1987. (1)
ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ" ในหลวงทรงงานพร้อมกล้อง โดย ฐีรวัฒน์ ขนาด 44x60ซม. ลายเซ็นเป็นภาษาไทย ลงวันที่ เม.ย.พ.ศ.2530 สีสันสวยมาก (1)LOT NO: 763    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 518  
Painting: Oil on Canvas "King Chulalongkorn" the King standing in full uniform by Jirawat, size 70x100cm, signed in Thai, dated 1986. (1)
ภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าใบ "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว" ประทับยืนฉลองพระองค์เต็มยศ โดย ฐีรวัฒน์ ขนาด 75x100ซม. ลายเซ็นเป็นภาษาไทย ลงวันที่ พ.ศ.2529 สีสันสวยมาก (1)LOT NO: 764    meaning Starting: THB 25000   Approx: € 518  
Silver belt 1915, made up from Rama VI's silver coin 1b.x 26 total weight 516.8gms., very nice condition.(1)
เข็มขัดเนื้อเงิน ทำด้วยเหรียญ รัชกาลที่ 6 ชนิดราคา 1บาท จำนวน 26เหรียญ น้ำหนักรวม 516.8กรัม สภาพสวยมาก (1)LOT NO: 765    meaning Starting: THB 9000   Approx: € 186  
Silver box 1933, first prize "Constution Poems" weighs 375 gms., very nice condition.(1)
กล่องรางวัลเนื้อเงิน น้ำหนัก 375กรัม "รางวัลที่ ๑ เทอดรัฐธรรมนูญ" พ.ศ.2476 สภาพสวยมาก (1)LOT NO: 766    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 248  
Silver cigarette box 1946, weighs 300 gms., size 15x9.5x5cm, designed Royal Barge & Grand Palace surrounded Devas; inner box engraved"To Col. A.J.Eastman dated 10th Jan.1946" signed by M.R. Seni Pramoj; During WWII Eastman was the Britsh official who trained Seree Thai group in the South; trasces of heavy usage, ahistorical item.(1)
กล่องบุหรีเนื้อเงิน น้ำหนัก 300กรัม ขนาด 15x9.5x5ซม. ภาพหน้ากล่อง เรือสุพรรณหงส์และพระบรมมหาราชวัง ราบล้อมรอบกล่องด้วยเทพต่างๆ ภายในกล่องแกะว่า "To Col. A.J.Eastman dated 10th Jan.1946" เซ็นชื่อภาษาอังกฤษโดย มรว. เสนีย์ ปราโมช Eastman เป็นนายทหารอักฤษซึ่งเป้นผู้ฝึกกองกำลังเสรีไทยในภาคใต้ สมัยสงคราโลกครั้งที่ 2 ตัวกล่องมีรอยใช้งาน (1)LOT NO: 767    meaning Starting: THB 200000   Approx: € 4149  
Thai Art: Mid Rattanakosin period, 1880-1910; King Chulalongkorn reign, Octagonal silver tray on 4 small stands, measured at 40x40cm., weight over 2,200gms., decorated by gold gilded flora at rims, center engraved monorgram of the Queen Sri Patcharin(Saowapa Pongsri) surrounded by beautiful flora designs, traces of scratces by actual usage visible but still a very attractive item still in excellent condition. (1)
ศิลปไทย สมัยกลางรัตนโกสินทร์ ค.ศ.1880-1910 สมัยรัชกาลที่ 5 ถาดทรงแปดเหลี่ยมเนื้อเงินมีขาเล็กๆสี่ขา ขนาดใหญ่ 40x40ซม., น้ำหนักรวม 2,200กรัม รอบขอบมีดอกไม้กะไหล่ทองประดับเป็นระยะ ตรงกลาง สัญาลักษณ์และพระปรมาภิไทย่อ "สผ" รายล้อมด้วยลายดอกไม้ต่างๆวิจิตรมาก "สผ" เป็นพระปรมาภิไทย่อของ "สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี" ตัวถาดมีรอยการขูดขีดบางส่วนจากการใช้งาน เป็นถาดที่สวยมากๆ ในสภาพดีมาก (1)LOT NO: 768    meaning Starting: THB 9000   Approx: € 186  
Thai Art: Mid Rattanakosin period, 1900's; 11 Phu-leaf holders in silver, total weight 483.32gms., very nice group. (11)
ศิลปไทย สมัยกลางรัตนโกสินทร์ ค.ศ.1900's ซองพลู เนื้อเงิน จำนวน 11ซอง น้ำหนักรวม 483.32กรัม เป็นกลุ่มที่ดีมาก (11)LOT NO: 769    meaning Starting: THB 48000   Approx: € 995  
Thai Art: Mid Rattanakosin period, 1900's; betal nut rose gold set, 6 pcs., Phu-leaf holder, 3 globulars with lids, bowl, tray(D=16cm); total weight 348gms., very attractive set, excellent condition. (set of 6 pcs)
ศิลปไทย สมัยกลางรัตนโกสินทร์ ค.ศ.1900's ชุดเซี่ยนหมากเนื้อนาก จำนวน 6ชิ้น มีซองพลู ตลับ 3 ลูกพร้อมฝ่า ชาม ถาด(D=16ซม.) น้ำหนักรวมทั้งชุด 348กรัม เป็นชุดที่สวยงามมาก (9 ชิ้น)LOT NO: 770    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1037  
Thai Art: Mid Rattanakosin Rama V's period, 1880-1910; silverware cattle movable handle, gilded in gold, flora patterns, height 17cm., weighs 655gms., very attractive, excellent craftmanship. (1)
ศิลปไทย สมัยกลางรัตนโกสินทร์ ค.ศ.1880-1910 ยุครัชกาลที่ 5 กาน้ำรูปทรงมัน เนื้อเงินกะไหล่ทอง มือจับหมุนได้ สูง 17ซม. หนัก 655กรัม ลวดลายดอกไม้ ฝีมือแกะสลักดีมมาก สภาพดีมากๆ (1)LOT NO: 771    meaning Starting: THB 7000   Approx: € 145  
Thai Art: Mid Rattanakosin Rama V's period, 1880-1925; official Siamese knight ranking sword with sheath, total length 68cm, elephant on top, Coat of Arm at hilt, traces of heavy usage visible on the sheath, overall in fine condition. (1)
ศิลปไทย สมัยกลางรัตนโกสินทร์ ค.ศ.1880-1925 ยุครัชกาลที่ 5-6 กระบี่ประจำตำแหน่งของขุนนางหรือข้าราชการพร้อมฝัก ความยาวรวม 68ซม. ด้านบนด้ามเป็นรูปช้าง มีตราแผ่นดินที่ตัวด้ามถือ ฝักกระบี่มีรอยใช้งานหนัก สภาพโดยรวมยังสวย (1)LOT NO: 772    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 103  
Thai Art: Mid Rattanakosin Rama V's period, 1880-1925; official Siamese knight ranking sword with sheath, total length 68cm, elephant on top, Singha-Interior Minstry Arm at hilt, the sword slightly in curve-shaped, the sheath & sword been replated with silver, overall in fine condition. (1)
ศิลปไทย สมัยกลางรัตนโกสินทร์ ค.ศ.1880-1925 ยุครัชกาลที่ 5-6 กระบี่ประจำตำแหน่งของขุนนางหรือข้าราชการพร้อมฝัก ความยาวรวม 68ซม. ตัวดาบทรงโค้งเล็กน้อย ด้านบนด้ามเป็นรูปช้าง มีตราสิงห์มหาไทยที่ตัวด้ามถือ ฝักกระบี่และตัวกระบี่ผ่านการชุบใหม่ด้วยสีเงิน สภาพโดยรวมยังสวย (1)